Vďaka projektu Mandľový sad a remízka v Pezinku vzniklo v meste nové miesto na oddych

1513

Vďaka projektu Mandľový sad a remízka vo vinohradníckej krajine Pezinka vzniklo v meste nové miesto na oddych. K lavičkám, ktoré sa tu nachádzajú od konca septembra, pribudlo na Vinohradníckom náučnom chodníku 45 vzrastlých stromov. Ide o spoločný projekt mesta a Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov.

Výsadba Mandľového sadu je rozdelená na 2 pozemkoch. Väčšinu stromov mesto vysadilo na spodnom trávnatom pozemku so vstupom z Fajgalskej cesty smerom k cvičisku psov vedľa vodného toku. Keď budú mať plody, Pezinčania si tu budú môcť odtrhnúť ovocie priamo zo stromu. Nájdete tu viacero druhov stromov ako lipa, oskoruša, mišpuľa, orech, moruša a mandľa.

„Mandľový sad predstavuje tradičný ovocný sad. Sú v ňom vysadené stromy, ktoré sa vo vinohradníckej krajine Malokarpatského regiónu bežne vyskytovali a momentálne sú na ústupe. Autorom myšlienky je člen Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov a odborník na výživu rastlín Vladimír Píš,“ vysvetlila predsedníčka ZPVV Oľga Bejdáková.

Na horný pozemok (remízku), miesto s nádhernou vyhliadkou na vinohradnícku krajinu, mesto vysadilo deväť stromov. Ide o javor, hraby, dub, lipy, gaštany a borovicu. „Na oboch pozemkoch sme vysadili vzrastlé stromy, ktorých obvod kmeňa je od 18 do 20 cm, a sú teda pomerne odolné voči vonkajším poveternostným vplyvom,“ povedal Róbert Láska z referátu životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy.

Okrem toho, že projektom mesto vytvorilo novú oddychovú zónu, pomôže ním aj životnému prostrediu – zachovaním a doplnením vytrácajúcich sa druhov ovocných stromov a zvýšením schopnosti krajiny zadržiavať vodu.

K vzrastlým stromom pribudnú aj zavlažovacie vaky, ktoré budú zabezpečovať počas roka dostatočnú vlahu a výživu. Bezprostredne po výsadbe sú stromy zaliate, zasadené do vopred pripravených zemín, ktoré obsahujú potrebné živiny. Mesto na jar zabezpečí ešte zavlažovanie v potrebných intervaloch podľa odporúčaní v spolupráci s dodávateľmi a potom sa osadia dodané zavlažovacie vaky. 

Výsadbu stromov do Mandľového sadu realizoval víťaz verejného obstarávania APRO Záhradné centrum s.r.o v celkovej sume 25 812,24 €. Lavičky v Mandľovom sade stáli 2 600 €, ktoré zrealizoval lokálny dodávateľ I.V. Hračky s.r.o.  Projekt bol financovaný z rozpočtu mesta Pezinok, pričom v sume 13 500 € získalo mesto dotáciu z Bratislavského regionálneho dotačného programu pre rok 2021.

Zdroj: Pezinok