Konferencie ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva sú nominované na Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019

891

Vydavatelia a redakcia časopisu Pamiatky múzeá nominovali Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Academia Istropolitana Nova, o. z., a partnermi Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, Krajským pamiatkovým úradom Bratislava a Mestským ústavom ochrany pamiatok Bratislava za cyklus 10 vedeckých konferencií ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva 2010 – 2019 na výročné ceny za rok 2019 v kategórii AKCIA / PODUJATIE / DLHODOBÉ PROJEKTY. 

Výnimočné diela a počiny v oblasti poznávania, ochrany a spoločenského uplatnenia kultúrneho dedičstva spomedzi užšie nominovaných titulov budú udeľované vo štvrtok 8. októbra 2020 v Bratislave vo večerných hodinách. 

V rámci slávnostného večera zaznamenávaného RTVS budú prezentovaní všetci nominovaní.