Vedenie Bratislavskej župy hodnotilo programové vyhlásenie. Väčšina cieľov je splnená

1439
Zľava vicežupanka Elena Pätoprstá, vicežupan Mikuláš Krippel, župan Juraj Droba, vicežupanka Alžbeta Ožvaldová a vicežupan Juraj Štekláč
Zľava vicežupanka Elena Pätoprstá, vicežupan Mikuláš Krippel, župan Juraj Droba, vicežupanka Alžbeta Ožvaldová a vicežupan Juraj Štekláč

Na začiatku tohto volebného obdobia prijalo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Programové vyhlásenie. Obsahuje vyše 100 cieľov z oblasti dopravy, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, životného prostredia, ako aj ľudského kapitálu, financovania a komplexného rozvoja regiónu. Ku koncu volebného obdobia je väčšina cieľov splnená.

„Na začiatku volebného obdobia sme si spolu s poslancami dali odvážnych 113 úloh a to vrátane veľkých investičných projektov. Som rád, že 85 z nich môžeme odškrtnúť ako splnených alebo čiastočne splnených. Devätnásť z nich je aktuálne v realizácii, päť v príprave a len štyri sa nám nepodarilo splniť,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Za jeden z najväčších úspechov označil Droba modernizáciu stredného školstva. Kraj zriadil nové odbory, zrekonštruoval učebne a investoval do ich technologického vybavenia. Nechýbajú ani vynovené športoviská. Aj vďaka tomu počet záujemcov o župné stredné školy vzrástol o tretinu.

V oblasti dopravy sa projekty presunuli z projektantských kancelárií do terénu. V spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) odovzdala župa motoristom úplne novú cestu, ktorá spája diaľničnú križovatku Triblavina so starou seneckou cestou I/61. Reálne začala stavať obchvat Chorvátskeho a Slovenského Grobu.Nový obchvat už na jeseň tohto roka spojí diaľničnú križovatku Triblavina s cestou III/1059 medzi Chorvátskym Grobom a miestnou časťou Čierna Voda. V príprave je aj druhá etapa – pokračovanie v smere na Grinavu a následne predĺženie na Pezinok, Modru a Dubovú. BSK v máji otvoril ajnový cyklomost cez rieku Moravu, ktorý spojil obec Vysoká pri Morave a s rakúskym mestečkom Marchegg.

V oblasti zdravotníctva vypracovala župa unikátny dokument Stratégie zdravotníctva na roky 2022 – 2026.Reflektuje na potreby, zmeny aj novú reformu kategorizácie nemocníc či príchod nového poskytovateľa nemocničnej starostlivosti. Medzi najdôležitejšie splnené úlohy za ostatné štyri roky patrí podpora zriaďovania ambulancií, udržanie pohotovostnej služby v Malackách či rozvoj Polikliniky Karlova Ves.

Kľúčovou témou pre kraj je v sociálnej oblasti proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb, vďaka ktorému sa väčšie zariadenia zmenia na menšie rodinného typu. Viaceré sú vo výstavbe, a niektoré sa už zariaďujú pre klientov domovov sociálnych služieb. Otvorili sa aj nové špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra a župa podporuje aj centrá včasnej intervencie. Kľúčové je zabezpečiť poskytovanie kvalitnej dlhodobej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Nemenej dôležitá je pre župu aj kultúra. Samosprávny kraj rekonštruuje historické a kultúrne pamiatky, napríklad Malokarpatské osvetové stredisko v Modre či synagógu v Senci. Spustenia veľkej obnovy sa dočkali aj Bratislavské bábkové divadlo a Divadlo Aréna.

BSK zohráva významnú rolu aj v kľúčových témach životného prostredia. Napríklad buduje sieť environmentálno-vzdelávacích centier. Jedno také, nadregionálne, stavia v spolupráci s Dolným Rakúskom v kaštieli v Čunove. Za zmienku stojí aj ochrana zdroja pitnej vody na Žitnom ostrove, ako aj dôležité strategické dokumenty na ochranu lesov, vody a opatrení na zmiernenie dosahov zmeny klímy, ktoré sa implementujú do územného plánovania BSK, investícií aj dotačnej schémy.Župa spustila revitalizáciu parku v Modre a v príprave sú aj parky v Malinove a Stupave.

Kraju sa zatiaľ nepodarilo eliminovať alebo obmedziť tranzitnú kamiónovú dopravu, či zriadiť záchytku. Medzi nesplnenými úlohami je aj zmena systému a kritériá financovania samosprávnych krajov zo štátneho rozpočtu a vytvorenie spravodlivejšieho systému prerozdeľovania daní. Všetko sú to veci, ktoré nestoja len na župe, ale vyžadujú si zložitú postupnosť a úpravu v zákonoch.

„Naše vízie sme pretavili do reality. A to aj vďaka šikovným ľuďom. Náš tím je síce štíhly, ale zato mimoriadne efektívny. Bez neho by sme žiadny z nápadov nedokázali dotiahnuť do konca. Za to patrí všetkým kolegom aj poslancom veľké poďakovanie,“ zhodnotil na záver pôsobenie v úrade predseda BSK Juraj Droba.

Kompletný odpočet Programového vyhlásenia BSK 2017-2022 nájdete aj TU.

Programové vyhlásenie BSK 2017-2022 nájdete aj TU.