Veľká Dúbravská „upratovačka“

1261

Dúbravka prichádza pod názvom Veľká dúbravská „upratovačka“ so sériou aktivít v rámci čistenia bytov i okolia. Okrem klasického pristavovania veľkokapacitných kontajnerov, ktorých služba teraz funguje za sprísnených podmienok – odpad v kontajneri môže byť uložený len po okraj a nesmie byť mimo neho – plánuje Dúbravka aj mimoriadne pristavenie veľkokapacitných kontajnerov.
V pondelok 11. mája v Dúbravke pristavia kontajnery na 15 lokalitách v mestskej časti a od 13. mája na ďalších 15 miestach.

Mestská časť plánuje počas mája aj zber starých spotrebičov. Určený je pre všetkých obyvateľov, ktorí majú elektroodpad na ekologickú recykláciu.

Stačí sa do 13. mája prihlásiť na miestnom úrade telefonicky na číslo 02/60101157 alebo mailom odpady@dubravka.sk, nahlásiť druh a počet spotrebičov a tiež meno a kontaktnú adresu, z ktorej sa má spotrebič odviesť. V deň zberu čiže v sobotu 16. mája do 8.00 hodiny ráno, treba potom elektroodpad vyložiť do vchodu bytového domu, respektíve za bránu rodinného domu. Spotrebiče sa nemajú vykladať na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, čím by sa mohol podporiť aj vznik čiernych skládok.
V prípade, že sa z dôvodu napríklad dopravného zdržania nepodarí prevziať nahlásený elektroodpad v určený deň 16. mája do 14. 00, je potrebné to nahlásiť do 14.30 na mobilné číslo – 0907 434 303.

V sobotu 16. mája prebehne v Dúbravke aj zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok. Dúbravčania môžu 16. mája od 10.30 do 12.30 k požiarnej zbrojnici na Jadranskú priniesť – staré farby, pesticídy, oleje a tuky, rozpúšťadlá, batérie a akumulátory, žiarivky, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky – chladničky, mrazničky a podobne, či vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče – počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a podobne.

Služby pre Dúbravčanov sú bezplatné, cieľom je umožniť zlikvidovať aj nebezpečný odpad a zabrániť vynášaniu veľkorozmerného odpadu na ulicu ku kontajnerom i prípadnému vzniku čiernych skládok.

Zdroj: Dúbravka