Veľkonočná súťaž pre prijímateľov sociálnych služieb: Toto sú víťazi

1213

Sú šikovní, kreatívni a umenie je pre nich aj forma terapie. Náš odbor sociálnych vecí pripravil pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb v kraji súťaž o najkrajšie veľkonočné vajíčko.

Prijímatelia sociálnych služieb nám do 12. apríla mali doručiť vlastnoručne vytvorené veľkonočné vajíčko. Zapojiť sa mohli všetky zariadenia v kraji a spolu nám prišlo vyše sto výtvorov! Ďakujeme všetkým 14-tim zariadeniam a vám za to, že ste nám pomohli vybrať troch víťazov, ktorí získajú peknú odmenu.

  1. MIESTO Foto č. 1/ 481 lajkov – Domov jesene života, Bratislava
  2. MIESTO Foto č. 2/ 381 lajkov – Domov pri kríži, Bratislava
  3. MIESTO Foto č. 6/ 229 lajkov – DSS pre deti a dospelých KAMPINO, Bratislava

Gratulujeme! Toto sú víťazné výtvory:

Tu je pár ďalších vajíčok a všetky fotografie nájdete na našom Facebooku: