Veľký medzinárodný úspech Fajnorky na súťaži „Stříbrný píst SMC 2022“

502

Medzinárodná súťaž pre študentov stredných odborných škôl, Strieborný piest SMC sa koná už od roku 2015. Pravidelné sa jej zúčastňujú stredné odborné školy z Česka a Slovenska, zamerané na priemyselnú automatizáciu, mechatroniku a elektrotechniku.

Tento ročník, ktorý sa tradične konal v SMC Vyškov v Českej republike, sa zúčastnilo 17 škôl z oboch krajín. V deň konania súťaže, sa dvoj až trojčlenné družstvá stretli v šiestich kolách. V neľahkom boji o trofej ,,Stříbrný píst SMC 2022,, žiaci Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží 5 v Bratislave získali trofej najcennejšiu – 1 . miesto.

Tento medzinárodný úspech žiakov – L. Lauroviča, T. Rakovského a I. Škvarku  je ocenením aj práce pedagógov, ktorí ich na súťaž pripravovali.

Gratulujeme!