Veľký výrub inváznych drevín je pre zelenú Petržalku nevyhnutný

1748

Do marca 2022 vyrúbe mestská časť Petržalka 267 inváznych drevín. Prioritou je ochrana zelene a bezpečnosť obyvateľov. V najväčšej mestskej časti prebieha od októbra veľký výrub nepôvodných druhov stromov, zväčša pajaseňov a javorovcov. Väčšina z nich sa nachádza v areáloch jej základných a materských škôl.

Samosprávam sa často hromadia žiadosti na výsadbu, alebo naopak, výrub drevín v tej či onej lokalite. Akýkoľvek zásah do zelene si ale vyžaduje povolenie, ktoré podlieha schvaľovaciemu procesu úradov. Základom je totiž dbať na inžinierske siete aj vlastníctvo daných pozemkov. Práve to je najčastejší aspekt, ktorým sa musí obec, mesto či mestská časť vysporiadať.

Osobitným prípadom v schvaľovacom procese sú ale invázne dreviny. Tie musia samosprávy podľa zákona povinne a pravidelne odstraňovať. Zväčša rokmi nahromadené a zanedbané dreviny totiž predstavujú hrozbu nielen pre flóru rastúcu v ich okolí, ale najmä pre ľudí. Aj preto odborníci z oddelenia životného prostredia mestskej časti Petržalka využili čas vegetačného pokoja a pristúpili k veľkému výrubu 267 kusov inváznych stromov.

Tie zväčša rastú v areáloch petržalských materských a základných škôl v správe mestskej časti. Okrem dobiehania restov z minulosti sa tak Petržalka snaží chrániť zdravie jej najmenších obyvateľov.

Veľký výrub inváznych drevín v Petržalke začal 1. októbra a potrvá až do do 28. februára 2022.

Zdroj: Petržalka