VI. zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

678