Viac ako 1 800 lekárov vyzvalo verejnosť k očkovaniu

3427

Viac ako 1800 zdravotníkov z nemocníc sa postavilo za verejnú výzvu obyvateľom krajiny na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19. V liste verejnosti zdôrazňujú, že do nemocníc sa dostávajú čoraz mladší pacienti a nemocnice musia pristupovať k obmedzovaniu takzvanej bielej medicíny. Pripomínajú, že väčšina úmrtí na COVID-19 patrí do skupiny odvrátiteľných úmrtí, keďže sa im očkovaním dalo zabrániť.

List verejnosti od zdravotníkov z nemocníc

Drahí spoluobčania, priatelia, všetci tí, ktorí ešte stále váhate, či sa dať zaočkovať proti Covid-19,

my, zdravotníci a zdravotníčky pracujúci na covid oddeleniach po celom Slovensku, sa denne pozeráme do očí ľuďom, ktorí nevládzu dýchať. Pýtajú sa nás, prečo sú práve oni tí, ktorí boj s Covid-19 prehrávajú. Mnohí z nich sa ešte nedávno obávali očkovania a toto ochorenie, naopak, podceňovali. Dnes by dali všetko za to, aby sa rozhodli inak.

Naša práca v tejto vlne začína byť extrémne náročná nielen fyzicky, ale predovšetkým duševne a ľudsky. Nevieme sa ubrániť slzám nad lôžkami čoraz mladších neočkovaných pacientov, ktorým už nedokážeme pomôcť. Nedá sa prestať myslieť na to, že ich odchod nie je len predčasný, ale najmä zbytočný.

Plnia sa nám nemocnice ľuďmi, ktorí v nich nemuseli byť. Mnohí z nich prežívajú mimoriadne ťažký priebeh ochorenia, týždne odlúčenia od svojej rodiny a neistotu, ako to skončí. Nezriedka to končí tak, že nám títo ľudia umierajú a my im už nedokážeme pomôcť. Je to neopísateľný pocit bezmocnosti a zúfalstva.

Lôžka, na ktorých ešte pred pár týždňami ležali pacienti s inými ochoreniami, obsadzujú pacienti s Covid-19. Aj keď sa veľmi snažíme, starostlivosť o necovidových pacientov sa čoraz viac obmedzuje. Pribúdajú oddelenia a nemocnice, ktoré sú nútené odkladať plánované a odkladné zákroky. Je nás málo, pacientov je čoraz viac a my už prestávame vládať.

Väčšina úmrtí na Covid-19 patrí do skupiny odvrátiteľných úmrtí, keďže sa im očkovaním dalo zabrániť. Žiaľ, medzi obeťami pandémie budú aj tí, ktorí sa pre obsadenosť nemocníc covid pacientami nedostanú včas k primeranej lekárskej starostlivosti. Očkovaním teda môžeme zabrániť aj nadbytočným úmrtiam na iné diagnózy.

Drahí spoluobčania, priatelia, všetci tí, ktorí ešte stále váhate, či sa dať zaočkovať proti Covid-19. My, zdravotníci a zdravotníčky pracujúci na Covid oddeleniach po celom Slovensku, Vás prosíme o dôveru a o pomoc.

Dôsledky Covidu máme dennodenne pred očami, ľudia s ťažkým priebehom umierajú v našich rukách. Očkovanie nie je politická otázka, je to medicínska otázka. Na Covid oddeleniach sme takmer všetci lekári a lekárky zaočkovaní, vedľajších účinkov očkovania sa netreba obávať, vakcíny sú bezpečné a v praxi osvedčené.

S týmito skúsenosťami, v stave veľkej fyzickej a psychickej vyčerpanosti a s obavami z toho, čo nás ešte len čaká, Vás prosíme, dajte sa zaočkovať. Nie je dôvod sa toho obávať, ale je veľa dôvodov obávať sa ťažkého priebehu ochorenia Covid-19 v nemocnici. Vieme, o čom hovoríme.

Prosíme Vás, pomôžte nám Covid-19 poraziť.

Ďakujeme. 

Autori: Prim. MUDr. Milan Kulkovský, lekár, primár Interného oddelenia NsP Považská Bystrica
doc. MUDr., Peter Sabaka, PhD., lekár, KIGM

Signatári:

MUDr., Alena Koščálová, Msc., primár KIGM, KIGM
doc. MUDr., Igor Stankovič, Csc., prednosta KIGM, KIGM
doc. MUDr., Peter Sabaka, PhD., lekár, KIGM
MUDr., Lukáš Greguš, , lekár, KIGM
MUDr., Ľubomír Soják, , lekár, KIGM
MUDr., Ján Jurenka, , lekár, KIGM
MUDr., Peter Mihalov, , lekár, KIGM
MUDr., Veronika Bernáthová, , lekár, KIGM
MUDr., Malvína Mikešová, , lekár, KIGM
MUDr., Eliška Krajčovičová, , lekár, KIGM
MUDr., Ivy Kigen Chemutai, , lekár, KIGM
MUDr., Nadine Nshimirimana, , lekár, KIGM
MUDr., Monika Bolfová, , lekár, KIGM
MUDr., Simona Kovalíková, , lekár, KIGM
MUDr., Mohammad Dababsaseh, , lekár, KIGM
MUDr., Eliška Holubová, , lekár, KIGM
Mgr., Janka Rothová, , vedúca sestra, KIGM
Bc., Lívia Vaňková, , sestra, KIGM
MUDr. Ivan Brychta, PhD. chirurgická klinika, prednosta kliniky
MUDr. Marek Vician, chirurgická klinika, lekár
MUDr. Michal Gergel, chirurgická klinika, lekár
MUDr. Anita Lancz Klikáčová, chirurgická klinika, lekár
MUDr. Kristína Dobošová, chirurgická klinika, lekár
MUDr. Branislav Perina, chirurgická klinika, lekár
MUDr. Michaela Murínová Puchovanová, chirurgická klinika, lekár
MUDr. Ján Slezák, chirurgická klinika, lekár
MUDr. Tomáš Kundla, chirurgická klinik, lekár
MUDr. Themistoklis Roumeliotis, chirurgická klinika, lekár
MUDr. Barbora Danišovičová, chirurgická klinika, lekár
MUDr. Dominik Kula, chirurgická klinika, lekár
Mgr. Vanda Zabáková, chirurgická klinika, sestra
Alena Tóthová, chirurgická klinika, sestra
Dagmar Abrahámová, chirurgická klinika, sestra
Mariana Kaščáková, chirurgická klinika, sestra
Bc. Silvia Kováčová, chirurgická klinika, sestra
Andrea Šalgóová, chirurgická klinika, zdravotnícky asistent
Alexandra Švédová, chirurgická klinika, zdravotnícky asistent
Monika Frey, chirurgická klinika, pomocný pracovník v zdravotníctve
Elena Voleková, chirurgická klinika, sanitár
Miroslav Cicko, chirurgická klinika, pomocný pracovník v zdravotníctve.
MUDr. Katarína Jurečková , primárka OKF, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB – Nemocnica Ružinov
MUDr. Anna Poizlová, klinická farmakologička, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB – Nemocnica Ružinov
MUDr. Magda Horáková, klinická farmakologička, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB – Nemocnica Ružinov
MUDr. Katarína Bilíková, internistka, farmaceutka, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB – Nemocnica Ružinov
MUDr. Lenka Šromovská, lekárka, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB – Nemocnica Ružinov
PharmDr. Anna Oleárová, klinická farmaceutka, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB – Nemocnica Ružinov
Nora Szabóová, zdravotná sestra, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB – Nemocnica Ružinov
Anikó Tanková, zdravotná sestra, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB – Nemocnica Ružinov
Jarmila Čukanová , zdravotná sestra, dokumentaristka, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB – Nemocnica Ružinov
Prof. MUDr. Juraj Payer PhD., MPH, FRCP, FEFIM, V. interná klinika LF UK a UNB, prednosta kliniky, prodekan LF UK
MUDr. Ján Števlík, V. interná klinika LF UK a UNB, zástupca prednostu kliniky  
MUDr. Eva Akubžanová, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár 
MUDr. Kristína Brázdilová, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár
MUDr. Zora Brezová, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár 
MUDr. Daniel Čierny, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár
MUDr. Soňa Dubecká, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár
Prof. MUDr. Andrej Dukát CSc., FRCP, FESC, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár
MUDr. Martin Huorka, CSc., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár
MUDr. Katarína Hrubišková, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár
Prof.MUDr.Tibor Hlavatý,PhD.,V.interná klinika LFUK a UNB,lekár 
MUDr.  Victor Ibara, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár 
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH. FEFIM, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár, prodekan LF UK
MUDr. Yashar Jalali, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár 
MUDr. Martin Jankovský, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár 
Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, zástupca prednostu
MUDr. Mehriziyo Kholmirzaeva, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár 
MUDr. Martina Klinovská, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár 
Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár
MUDr. Magdaléna Kovářová, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár 
Doc. MUDr. Martin Kužma, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár
MUDr. Zuzana Kužmová, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár
Prof.PharmDr.Ján Kyselovič,CSc.,V.interná klinka LF UK a UNB ,vedecký pracovník
MUDr. Eva Lazarová, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár 
MUDr. Diogo Augusto Dos Santos Silva Miranda, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár 
MUDr. Samuel Nachtmann, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár 
MUDr. Darina Návratová, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár
MUDr. Patrícia Páleníková, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár
MUDr. Ján Páleš, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár
MUDr. Katarína Pastírová, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár 
MUDr. Simona Pavúková, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár 
MUDr. Tomáš Petrovič,  PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár
MUDr. Juraj Smaha, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár 
MUDr. Mária Sviteková, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár 
MUDr. Igor Šturdík, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár
MUDr. Zuzana Tomleinová, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár 
MUDr. Zuzana Vrablicová, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár
MUDr. Petra Vrbová, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár
MUDr. Jakub Hložník, MPH, primár, OAIM
MUDr. Zuzana Styková, lekárka OAIM
MUDr. Martina Dujsíková, lekárka OAIM
MUDr. Dominika Nováková, lekárka OAIM
MUDr. Nikola Šragová, lekárka OAIM
MUDr. Pavlína Juríková, lekárka OAIM
MUDr. František Jankó, lekár OAIM
MUDr. Lucia Ulrichová, lekárka OAIM
MUDr. Mária Makuchová-geriater, Lekárka ODCH
MUDr. Martina Matejková-geriater, Lekárka ODCH
MUDr. Antónia Kršáková-geriater, Lekárka ODCH
MUDr. Marián Pátek, MPH-internista, geriater, primár ODCH
MUDr.Benedikt Trnovec, lekar, Neurochirurgické oddelenie Nemocnica Ruzinov
MUDr.Kamil Koleják, PHD., MSC, lekár, Neurochirurgické oddelenie Nemocnica Ruzinov
MUDr.Peter Hudák, lekár, Neurochirurgické oddelenie Nemocnica Ruzinov
MUDr.Vanda Kissová, Neurochirurgické oddelenie Nemocnica Ruzinov
MUDr. Milan Líška, PhD., MPH, primár, Neurochirurgické oddelenie Nemocnica Ruzinov
Mgr.Lenka Kuruová, sestra, Neurochirurgické oddelenie Nemocnica Ruzinov
Ondrušová Silvia MUDr., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Turček Michal.MUDr.PhD., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Morovicsová Eva, doc. PhDr., PhD., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Hapalová Zuzana, MUDr., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Ľubomíra Izákovaá, PhD., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Bezáková Gabriela, MUDr., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Dénešiová Karin, MUDr., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Valkučáková Vanda, MUDr., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Móric Matej, MUDr., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Hajdúk Michal, doc. PhDr., PhD., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Mgr. Nágelová Natália, Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Iveta Mlkvá, MUDr., zást. prednostu
Valéria Krascsenitsová, vrchná sestra
Michaela Pietrzyková, MUDr., amb.lekárka
Katarína Melišová, MUDr., amb.lekárka
Lucia Grünnerová, MUDr., amb.lekárka
Miriam Fojtíková, RNDr., lab.diagnostik
Darina Zmajkovičová, Ing., lab.diagnostik
Veronika Drozdíková, Mgr., lab.diagnostik
Vladimíra Hecková, Bc., sestra
Viera Tereštíková, sestra
Alena Herdová, Mgr., laborantka
Júlia Danišovičová, laborantka
Silvia Koteková, laborantka
Mária Kamenická, sanitárka
Eva Bergendi, RNDr., lab.diagnostik
MUDr. Helena Šingliarová.,PhD, Primár FRO
MUDr. Marta Jurčová, Lekár FRO
MUDr. Zdenka Valuchová, Lekár FRO
MUDr. Zuzana Turlíková, Lekár FRO
MUDr. Alena Ivančíková, Lekár FRO
MUDr. Patrik Gmitter, Lekár FRO
MUDr. Katarína Pracharová, Lekár FRO
MUDr. Ladislav Košťál, Oddelenie chirurgie ruky, primár
MUDr. Marek Šipka, Oddelenie chirurgie ruky, lekár
MUDr. Dominika Kevická, Oddelenie chirurgie ruky, lekár
MUDr. Lukáš Václavek, MSc., Oddelenie chirurgie ruky, lekár
Anna Trnčíková, Odd. chirurgie ruky-AMB, sestra
Irena Pavlíková, Oddelenie chirurgie ruky, Referent pre zdrav.dokument.
Alžbeta Vargová, Oddelenie chirurgie ruky, PPvZ
MUDr. Juranová  Jana  -lekár, oddelenie  klinickej hematológie  UNB – Ružinov 
MUDr. Bálintová  Elena –lekár, oddelenie  klinickej hematológie  UNB – Ružinov 
MUDr. Halčín  Andrej PhDr. -lekár, oddelenie  klinickej hematológie  UNB – Ružinov 
Mgr. Bošková  Lucia  – vedúci  laborant  krvnej  banky, oddelenie  klinickej hematológie  UNB – Ružinov 
Lukáčová  Iveta  -laborant  krvná banka, oddelenie  klinickej hematológie  UNB – Ružinov 
Bieliková Romana – laborant krvná  banka, oddelenie  klinickej hematológie  UNB – Ružinov 
Földešiová Zuzana – laborant krvná  banka, oddelenie  klinickej hematológie  UNB – Ružinov 
MUDr. Zuzana Volmutová – otorinolaryngológ, Lekárka Foniatrické odd.
MUDr. Gabriela Vidanová – sekundárny lekár. Foniatrické odd.
MUDr., Adriana Krajčíková, MIU, klinický mikrobiológ, Mikrobiologický ústav (MIU) LF UK a UNB
MUDr., PhD., Ján Koreň, MIU, klinický mikrobiológ, Mikrobiologický ústav (MIU) LF UK a UNB
Doc., MUDr., PhD., MPH, Adriána Liptáková, MIU, klinický mikrobiológ, Mikrobiologický ústav (MIU) LF UK a UNB
MUDr., Andrea Longauerová, MIU, klinický mikrobiológ, Mikrobiologický ústav (MIU) LF UK a UNB
Doc., RNDr., PhD., Lívia Slobodníková, MIU, laboratórny diagnostik, Mikrobiologický ústav (MIU) LF UK a UNB
RNDr., PhD., Magdaléna Záborská, MIU, laboratórny diagnostik, Mikrobiologický ústav (MIU) LF UK a UNB
Bc. Lenka Cichá, MIU, laborant, Mikrobiologický ústav (MIU) LF UK a UNB
Mgr, Alena Hollá, MIU, laborant, Mikrobiologický ústav (MIU) LF UK a UNB
Doc. MUDr. Katarína Furková, CSc. Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
doc. Jozef Michálek, CSc. Lekár Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Adriana Nogeová, Lekár Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Oleksandr Dobrovanov, MPH, MBA, Lekár Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Mária Repáková, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Soňa Caňová, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Mária Kremeňová, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Janka Hroncová, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Marianna Bezeková, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Lucia Vajdová, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Petra Mičušíková, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Katarína Birková, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Zuzana Vondráčková, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Karin Porubská, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Zuzana Tekulová, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Branislava Kurucová, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Kristína Spálovádpo, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Karina Harceková, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Lukáš Lipovský, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Nina Hudáková, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Peter Valkár, Lekár Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Slávka Šafárová, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
MUDr. Malík Miroslav, PhD., vedúci lekár, Lekár Rádiologická klinika LFUK, UNB a SZU Bratislava pracovisko Nemocnica Petržalka
MUDr. Zatkalík Andrej, lekár zo špecializáciou
MUDr. Bartalosová Monika, lekár zo špecializáciou
MUDr. Paulovičová Andrea, lekár bez špecializácie
MUDr. Šranková Nina, lekár bez špecializácie
MUDr. Juríková Mária, lekár bez špecializácie
MUDr. Smolárová Dominika, lekár bez špecializácie
MUDr. Alqatrawi N.A. Husam, lekár bez špecializácie
MUDr. Víteková Marianna, lekár bez špecializácie
MUDr. Oboňová Zuzana, lekár bez špecializácie
MUDr. Gáfriková Gréta, lekár bez špecializácie
MUDr. Juraj Dúbrava, PhD, FESC, Lekár Oddelenia neinvazívnej kardiológie
MUDr. Denisa Kováčová, Lekárka Oddelenia neinvazívnej kardiológie
MUDr. Tatiana Rybnikárová, Lekárka Oddelenia neinvazívnej kardiológie
MUDr. Jozef Hanzel
MUDr. Andrej Krausko
MUDr. Miroslav Mokrý
MUDr. Tomáš Ďurček
MUDr. Alexander Mayer
MUDr. Silvia Mikulajová, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Primár, Lekár špecialista
MUDr. Mária Uherková, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár špecialista
MUDr. Jarmila Jurinová, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár špecialista
MUDr. Jana Káčeríková, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár špecialista
MUDr. Veronica Barzóová, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár špecialista
MUDr. Lucia Legéňová, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár špecialista
MUDr. Simona Čverhová, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár
MUDr. Katarina Nyeky, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár
MUDr. Barbora Džurbalová, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár
MUDr. Lucia Karásková, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár
Prof. MUDr. Dr. h.c. Ján Breza, DrSc., MHA, Prednosta Urologickej kliniky
Doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA, MPH, Zástupca prednostu pre transplantácie obličiek
MUDr. Branislav Trebatický, PhD, Urologickej kliniky
MUDr. Jozef Dúbravický, Lekár
Prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc. Lekár
MUDr.Pavol Kožák, Lekár
MUDr. Martin Jankovich, Lekár
MUDr. Terézia Jankovichová, Lekárka
MUDr. Martina Serátor, Lekárka
MUDr, Marek Kamenický Lekár
MUDr.Katarína Topoliová Lekárka
MUDr. Michaela Marišová Lekárka
MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC Lekár
MUDr. Miroslava Piešťanská, Lekárka
MUDr. Róbert Fróhlich, Lekár
MUDr. Ivona Wišinská, Lekárka
MUDr. Michaela Miháľová, Lekárka
MUDr. Stanislav Žiaran, PhD.. MPH, FEBU — Lekár
MUDr. Juraj Mariš, Lekár
MUDr. Michaela Chrapeková Lekárka
MUDr. Andrea Kováčová Lekárka
MUDr. Michaela Javorková Lekárka
MUDr. Marcela Žitňáková Lekárka
MUDr. Andrej Janák Lekár
Doc. MUDr .MORICOVÁ Štefánia PhD. MPH. primár, oddelenie dlhodobo chorých UNB
MUDr. DOSTÁLOVÁ Katarína PhD.MPH, lekárka, oddelenie dlhodobo chorých UNB
MUDr. KUKUČKOVÁ Lucia, lekárka, oddelenie dlhodobo chorých UNB
MUDr. PONOŠOVÁ Diana. lekárka, oddelenie dlhodobo chorých UNB
MUDr. PETRÁŠKO Peter, lekárka, oddelenie dlhodobo chorých UNB
MUDr.MAČEKOVÁ Katarína, oddelenie dlhodobo chorých UNB
MUDr.SLOVÁČIKOVÁ Martina, oddelenie dlhodobo chorých UNB
PhDr. PAŠTRNÁKOVÁ Viera MPH, námestníčka, oddelenie dlhodobo chorých UNB
Mgr.KMEŤOVÁ Mária, úseková sestra, oddelenie dlhodobo chorých UNB
Mgr. REDEKY Renáta, oddelenie dlhodobo chorých UNB
Mgr HUDECOVÁ Martina, sestra, oddelenie dlhodobo chorých UNB
Mgr. CIPÍKOVÁ Dominika, sestra, oddelenie dlhodobo chorých UNB
Bc .BÍZKOVÁ Emília, sestra, oddelenie dlhodobo chorých UNB
Bc.MARÁČKOVÁ Simona, oddelenie dlhodobo chorých UNB
KOCKOVÁ Marta, oddelenie dlhodobo chorých UNB
PAVLÍKOVÁ Andrea, oddelenie dlhodobo chorých UNB
HUDÁKOVÁ Marta, sestra, oddelenie dlhodobo chorých UNB
KŇAŽKOVÁ Petra, oddelenie dlhodobo chorých UNB
HNYKOVÁ Ľudmila, oddelenie dlhodobo chorých UNB
ŠTEFÁNIKOVÁ Alžbeta, oddelenie dlhodobo chorých UNB
PIKALEKOVÁ Beáta, oddelenie dlhodobo chorých UNB
NAGYOVÁ Mária, oddelenie dlhodobo chorých UNB
FALTIN David, oddelenie dlhodobo chorých UNB
HABENICHTOVÁ Alexandra, oddelenie dlhodobo chorých UNB
GAŠPARÍKOVÁ Timea, oddelenie dlhodobo chorých UNB
ZAKARIAŠOVÁ Alexandra, oddelenie dlhodobo chorých UNB
KMINIAK Michal, oddelenie dlhodobo chorých UNB
GAŠPAROVÁ Oľga, oddelenie dlhodobo chorých UNB
KRUPOVÁ Simona, oddelenie dlhodobo chorých UNB
MAJERČÁKOVÁ Kristína, oddelenie dlhodobo chorých UNB
Ing. KOSZTOLÁNYIOVÁ Valéria, oddelenie dlhodobo chorých UNB
BALÁŽOVÁ Anastázia, oddelenie dlhodobo chorých UNB
BATELOVÁ Andrea, oddelenie dlhodobo chorých UNB
KRAJŠČÁK Roman, oddelenie dlhodobo chorých UNB
PIROŠKOVÁ. Klára, oddelenie dlhodobo chorých UNB
PharmDr. Ľubica Slimáková, Nemocničná lekáreň, farmaceut
PharmDr. Helena Barusová, Nemocničná lekáreň, farmaceut
Daniela Kummerová, Nemocničná lekáreň, PPvZ
Mgr. Adriana Šusterová, Nemocničná lekáreň, farmaceut
Alžbeta Rossnerová, Nemocničná lekáreň, farmaceutický laborant
Ivona Duffková, Nemocničná lekáreň, PPvZ
Mgr. Zora Pappová, Nemocničná lekáreň, farmaceut
Zuzana Šimeková, Nemocničná lekáreň, farmaceutický laborant
PharmDr. Terézia Smiešková, Nemocničná lekáreň, farmaceut
Blanka Antalová, Nemocničná lekáreň, referent
PharmDr. Katarína Vaľková, Nemocničná lekáreň, farmaceut
PharmDr. Andrea Hrivnáková, Nemocničná lekáreň, farmaceut
PharmDr. Tomáš Barna, Nemocničná lekáreň, farmaceut
Bc., Vlasta Klimešová, Nemocničná lekáreň, farmaceut
Mgr. Eva Šavelová, Nemocničná lekáreň, farmaceut
PharmDr. Zuzana Tarbajová, Nemocničná lekáreň, farmaceut
Mgr. Ľudmila Bilková, Nemocničná lekáreň, farmaceut
PharmDr. Zora Ficeková, Nemocničná lekáreň, farmaceut
Gabriela Borbélyová , Nemocničná lekáreň, farmaceutický laborant
Viktória Nagyová, Nemocničná lekáreň, farmaceutický laborant
Mária Wohlandová, Nemocničná lekáreň, farmaceutický laborant
Mária Zemanová, Nemocničná lekáreň, odborný referent
PharmDr. Lucia Černušková, Nemocničná lekáreň, farmaceut
doc. MUDr. Igor Bátora, CSc., prednosta kliniky KPLaT
MUDr. Jana Holčíková, PhD., zástupca prednostu KPLaT
MUDr. Andrea Jurinová, odborný asistent
MUDr. Tamina Madajová, odborný asistent
MUDr. Jana Zimanová, PhD., odborný asistent
MUDr. Silvia Knapčoková, sekundárny lekár
MUDr. Oľga Madajová, sekundárny lekár
MUDr. Michaela Ráczová, sekundárny lekár
PharmDr. Silvia Plačková, PhD, MPH, vedúca Národného toxikologického informačného centra
PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD., zástupkyňa vedúcej NTIC
PharmDr. Erik Puchoň, PhD., farmaceut
Kristína Miřetinská, odborný referent
MUDr. Peter Mikus, PhD., prednosta, Klinika geriatrie SZU a UNB
MUDr. Eva Rajnohová, zástupkyňa prednostu, Klinika geriatrie SZU a UNB
MUDr. Ingrid Horváthová, lekárka, Klinika geriatrie SZU a UNB
MUDr. Silvia Strečanská, lekárka, Klinika geriatrie SZU a UNB
MUDr. Jozef Savkuliak, lekár, Klinika geriatrie SZU a UNB
MUDr. Nikola Tokárová, lekárka, Klinika geriatrie SZU a UNB
MUDr. Katarína Lakatošová, lekárka, Klinika geriatrie SZU a UNB
MUDr. Anna Chabroňová, lekárka, Klinika geriatrie SZU a UNB
MUDr. Lenka Lengyelová, lekárka, Klinika geriatrie SZU a UNB
Mgr. Melinda Martinská, vedúca sestra, Klinika geriatrie SZU a UNB
Bc. Kristína Galambosová, úseková sestra, Klinika geriatrie SZU a UNB
Alžbeta Liszkayová, sestra, Klinika geriatrie SZU a UNB
Katarína Löbbová, sestra, Klinika geriatrie SZU a UNB
Mgr. Marcela Pagurková, sestra, Klinika geriatrie SZU a UNB
Adriana Farkasová, sestra, Klinika geriatrie SZU a UNB
Estera Kozmérová, PPvZ, Klinika geriatrie SZU a UNB
Anna Hervayová, praktická sestra, Klinika geriatrie SZU a UNB
MUDr. KUKA Peter PhD., MPH. primár, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie
MUDr.RAČICKÝ Radoslav, lekár, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie
MUDr. KAZIMÍROVÁ Petra, lekár, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie
MUDr. KVETOVÁ Mária, lekár, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie
PhDr. KASALOVÁ Katarína, vedúca sestra, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie
Bc. HERGOVITSOVÁ Viera, úseková sestra, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie
CSONTOSOVÁ Veronika, sestra, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie
FARKASOVÁ Kinga, sestra, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie
EGRIOVÁ Silvia, sestra, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. – prednosta, II. Dermatovenerologická klinika SZU
MUDr. Jozef Ulianko, PhD. – prednosta, II. Klinika plastickej chirurgie SZU
MUDr. Tomáš Pniak,PnD. – primár, Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
MUDr.Branislav Legiň, Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
MUDr. Simona Očkajová, Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
MUDr. Marcela Navrátilová, Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
MUDr.Jana Petriľaková, Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
MUDr.Silvia Frühwaldová, Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
MUDr. Diana Vološinová, PhD, MBA – primárka, Oddelenie infektológie FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
MUDr. Marian Trnovec, Oddelenie infektológie FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
MUDr. Milan Gablas, Oddelenie infektológie FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
MUDr. Mária Záriš Vachalíková, Oddelenie infektológie FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
MUDr. Tetiana Modynets, Oddelenie infektológie FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
MUDr. Valentyna Shandor, Oddelenie infektológie FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
MUDr. Monika Paločková, Oddelenie infektológie FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
MUDr. Majerníčková Natália – sekundárny lekár Novorodenecke oddelenie Nemicnica Ruzinov
MUDr. Monika Rosoľánková primárka – Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Ružinov.
MUDr. Ingrid Filipovičová, lekárka UNB
MUDr. Michaela Jakubová, lekárka UNB
MUDr. Miroslava Labačová, lekárka UNB
MUDr. Adriana Lučaničová, lekárka UNB
Mgr. Silvia Keményová, vedúca sestra UNB
Mgr. Margita Ágostonová, úseková sestra UNB
Magdaléna Gondorová, sestra UNB
Julia Herbergerová, sestra UNB
Viera Laposová Mgr., sestra UNB
Beata Lorinczová, sestra UNB
Edita Sáha, sestra UNB
Erika Vargová, sestra UNB
Prim. MUDr. Milan Kulkovský, lekár, primár Interného oddelenia NsP Považská Bystrica
MUDr. Štefanec Peter, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Frankovský Juraj, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Bobáňová Marianna, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Šedíková Lucia, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Sitárová Denisa, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Štibor Maroš, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Yatskevych Natalia, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Tarajčáková Soňa, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Fúčelová Barbora, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Ostrochovská Simona, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Galková Veronika, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Kafríková Martina, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Ďurišová Lucia, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Matejková Silvia, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Hanajíková Barbora, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Angelika Drľová + kolektív, infekčné oddelenie, primár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Kohútek Peter, MPH, urologické oddelenie, primár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Lukáč Marek, urologické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Slobodník Ladislav, urologické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Sokol Juraj, urologické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Kasala Louis, urologické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Ďurkovicová Gabriela, urologické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Jursová Katarína, urologické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Benčík Matej, urologické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín
PhDr. Šebová Daniela, urologické oddelenie, vedúca sestra, Fakultná nemocnica Trenčín
Mgr. Nairi Natália, urologické oddelenie, staničná sestra, Fakultná nemocnica Trenčín
Štefánková Andrea, urologické oddelenie, sestra, Fakultná nemocnica Trenčín
Abdallová Lucia, urologické oddelenie, sestra, Fakultná nemocnica Trenčín
Benčíková Renáta, urologické oddelenie, sestra, Fakultná nemocnica Trenčín
Klimová Stanislava, urologické oddelenie, sestra, Fakultná nemocnica Trenčín
Mizeráková Andrea, urologické oddelenie, sestra, Fakultná nemocnica Trenčín
Mgr. Vargicová Marcela, urologické oddelenie, sestra, Fakultná nemocnica Trenčín
Bc. Kapšová Andrea, urologické oddelenie, sestra, Fakultná nemocnica Trenčín
Mgr. Marchevková Bohuslava, urologické oddelenie, sestra, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Oto Hermen, Oddelenie hyperbarickej oxygenoterapie, primár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Renáta Berová Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie, primár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Mikulová Stanislava, geriatrické oddelenie, primár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Žitňanová Katarína, geriatrické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Kiss-Tóthová Tatiana, geriatrické oddelenie, zástupca primára, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Skukálková Radoslava, geriatrické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Kvasnicová Veronika, geriatrické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Kyselicová Martina, geriatrické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Marcel Mišák, klinika úrazovej chirurgie, primár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Tomáš Lipták + kolektív, interné oddelenie, zástupca primára, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Zuzana  Šustykevičová, očná klinika, primár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr Filip Kohutek, PhD, onkologická klinika , lekár, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH, onkologická klinika, primár, Fakultná nemocnica Trenčín
Eva Hanáčková, primárka neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno
Lucia Kochanová, lekárka neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno
Rudolf Balko, neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno
Kristína Takáčová, neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno
Balázs Lorincz, neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno
Bianka Rončeková, neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno
Zsolt Molnár, neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno
Kaan Uluel, neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno
Orsolya Éder, neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno
Gabriela Filková, neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno
MUDr. Silvia Priškinová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie
Ing. Barbora Kojnoková, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie
Mgr. Marek Balko, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie
Zuzana Dóczeová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie
Mária Baranyaiová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie
Gabriela Gajdošová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie
Veronika Garaiová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie
Kristína Lehotkaiová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie
Mária Mészárosová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie
Ivsta Moravská, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie
Anikó Tóthová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie
Silvia Dudášová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie
Andrea Kovalik Kapusňáková, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie
MUDr. Hanzel Jozef, primár chirurg, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
MUDr. Krausko Andrej, lekár chirurg, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
MUDr. Mokrý Miroslav, lekár chirurg, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
MUDr. Ďurček Tomáš, lekár ortopéd, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
MUDr. Alexander Mayer, lekár chirure, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Mgr. Králiková Beáta, vedúca sestra, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Mgr. Zlatňanská Ľubica, staničná sestra, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Gajdošová Jana, úseková sestra COS, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Havalová Tatiana, sestra COS, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Králiková Dana, sestra COS, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Mgr. Tonková Iveta, sestra COS, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Jonisová Adriana, sestra COS, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Sulíková Marta, sestra, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Šabíková Mária, sestra, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Solčianska Sylvia, sestra, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Mgr. Emília Šranková, sestra, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Skreňová Denisa, sestra, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Fabryová Ivána, zdravotnícky asistent, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
RNDr. Peteš Juraj, zdravotnícky asistent, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Miller Vladimír, sanitár, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Sopúch Marcel, sanitár, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Adamec Ján, sanitár, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
MUDr. Melinda Tóthová – Ústav mikrobiológie FNsP Nové Zámky
Mgr. Peter Hoppan – Oddelenie hygieny a epidemiológie FNsP Nové Zámky
PhDr. Viera Borbélyová – Oddelenie hygieny a epidemiológie FNsP Nové Zámky
MUDr. Ján Benko – Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky
Mgr. Csilla Csóková – Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky
Andrea Danihelová – Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky
Viera Jakubecová – Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky
Božena Jamečná – Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky
Eva Letková – Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky
MUDr. Marcela Mihálková – Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky
Georgína Michačová – Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky
Barbora Mrázová – Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky
Tímea Oršulíková – Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky
Rozália Puzsérová – Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky
Mgr. Tatiana Šímová – Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky
MUDr. Zuzana Vaščáková – Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky
Denisa Vinczeová – Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky
MUDr. Klaudia Demová – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr.Valéria Dancziová – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr.Monika Kovácsová – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Eva Prističová – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr.Jakub Biroš – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr.Oxana Zaikina – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Štefánia Macková – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Lucia Kráľová – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr.Slávka Kunzová – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Simona Záležáková – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Judita Koprdová – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Réka Dikácz – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Nikoleta Hugyivárová – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Soňa Ondrušeková – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Nikoleta Czapáriková – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Jozef Geöreögh – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Patritsiya Gabovda – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Olexander Grygoryk – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Jana Morvayová – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Alena Tamaškovičová – Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr.Vlasta Haramiová – Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Zora Kralovičová – Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Jana Cibulková – Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Adriana Kováčová – Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Hana Jašureková – Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Alexandra Sýkorová – Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Diana Serenčéšová – Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Jozef Fekula – Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Nikolas Tóth – Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Lucia Krajčovičová – Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Noemi Jusztin – Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Barbora Slobodníková – Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Erika Baloghová – Dermatovenerologická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Sabína Kvetková – Dermatovenerologická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Barbora Sližková – Dermatovenerologická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Lucia Galbavá – Dermatovenerologická klinika FNsP Nové Zámky
MUDr. Demo Pavol – Klinická onkológia FNsP Nové Zámky
MUDr. Oľga Szgheoova – Klinická onkológia FNsP Nové Zámky
MUDr. Ludovit Gremen – Klinická onkológia FNsP Nové Zámky
MUDr. Hrabovská Zuzana – Klinická onkológia FNsP Nové Zámky
MUDr. Štefnko – Viriková Lucia – Klinická onkológia FNsP Nové Zámky
MUDr. Golianová Dominika – Klinická onkológia FNsP Nové Zámky
MUDR. Zoltán Borbély PhD, – Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky
MUDr. Kamila Juríková – Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky
MUDr. Csilla Vavrová – Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky
MUDr. Beáta Berkešová – Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky
MUDr. Jakub Mituník – Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky
MUDr. Erika Kepešiová – Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky
MUDr. Veronika Černotová – Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky
MUDr. Juraj Ďurina – Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky
MUDr. Barbara Baloghová – Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky
MUDr. Barbora Poláková – Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky
MUDr. Monika Huláková – Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky
MUDr. Kristína Leichenbergová – Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky
MUDr. Lucia Šimová – Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky
MUDr. Zuzana Vargová – Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky
MUDr. Tatiana Tomenko – Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky
MUDr. Kučeráková Marta, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
MUDr. Okonová Lucia, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
MUDr. Zuberová Ladislava, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Nemcová Ľubica, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Mgr. Hanuláková Veronika, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Lokajová Iveta, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Luptáková Janka, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Puklová Andrea, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Žilková Mária, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Kováčiková Eva, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Bruková Gabriela, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Mgr. Gabajová Martina, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Dipl. Markušová Ivana, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Hájniková Monika, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Belicová Katarína, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Mgr. Muchová Monika, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Ftáčková Alenka, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Balcová Michaela, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Ondrejkovičová Katarína, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Korenčiaková Emília, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
Holienková Emília, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina
MUDr. František Cisarik, CSc, oddelenie lekárskej genetiky FNsP Žilina
MUDr. Anna Bolčeková, PhD. , oddelenie lekárskej genetiky FNsP Žilina
MUDr. Nina Ľorková, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina
MUDr. Eva Trzubová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina
Bc. Viera Valicová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina
Janka Hofericová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina
Janka Hrádková, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina
Bc. Mário Ďurnek, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina
Dipl. fyz. Veronika Barillová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina
Dipl. fyz. Jana Fabianová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina
Bc. Zuzana Moravčíková, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina
Mgr. Zuzana Šugárová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina
Dipl. fyz. Adrián Bombor, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina
Mgr. Monika Porubčanská, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina
Jana Hrušková, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina
Mária Absolonová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina
Mária Ďuranová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina
Zuzana Buchtincová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina
Bc. Katarína Brková, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina
MUDr. Jana Doboszová, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina
MUDr. Oľga Zacharová, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina
MUDr. Barborka Šebeš, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina
MUDr. Dušan Pokorný, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina
MUDr. Mária Šramová, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina
Mgr. Janka Dávidiková, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina
Mgr. Martina Lojdlová, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina
Bc. Michaela Talapková, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina
Mgr. Lucia Michalisková, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina
Mgr. Katarína Bubeníková, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina
Alena Fujdiaková, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina
Jolana Bologová, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina
Viera Petráková, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina
MUDr. Kacianová Katarína, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP Žilina
MUDr. Broďáni Dušan, PhD., oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP Žilina
MUDr. Soukupová Miriam, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP Žilina
MUDr. Cisarik František, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP Žilina
MUDr. Mária Kleinová , oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina
MUDr. Mária Poláková, oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina
MUDr. Lenka Jesenská, oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina
MUDr. Klaudia Papánová, oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina
Mgr. Jarmila Janíčková, oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina
Mgr. Zuzna Bobáňová, oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina
Zuzanan Rybárová, oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina
Daniela Sidorová, oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina
Zuzana Papánková, oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina
MUDr. Martin Kováč, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
MUDr. Dominika Pavlisová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
MUDr. Miroslav Macura , oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
MUDr. Pavol Taraba, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
MUDr. Mária Straková, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
MUDr. Eva Babišová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
MUDr. Tomáš Kulla, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
MUDr. Darina Peregrinová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
MUDr. Štubňa Michal, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina
MUDr. Lipková Blandína, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina
MUDr. Falátová Andrea, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina
MUDr. Herle Dávid, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina
MUDr.Veselovský Milan, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina
MUDr. Vrábelová Nikola, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina
MUDr. Belancová Izabela, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina
MUDr. Mojáková Katarína, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina
MUDr. Maurská Anna, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina
MUDr. Liščák Dávid, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina
MUDr. Dlhopolčeková Anna, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina
MUDr. Zelníková Adriana, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina
MUDr. Dedinská Justína, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina
MUDr. Gloserová Dominika, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina
MUDr. Juraj Vyletelka, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
MUDr.Jozef Hudcovský, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
MUDr. Júlia Poljaková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
MUDr. Andrea Jurčová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
MUDr. Eva Hrobáriková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
MUDr. Silvie Kužmová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
MUDr. Zuzana Tomášová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
MUDr. Stanislav Hrubý, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
MUDr. Filip Kulla, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
MUDr. Zoriana Brukh, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Mgr. Mária Bajaníková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Mgr. Simona Hrmlová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Mgr. Monika Hudeková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Ivana Dudová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Petra Kľučiarová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Zdenka Zajacová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Bc. Katarína Chodelková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Bc. Mária Fupšová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Monika Šusteková dipl.s., oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Tomáš Macek, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Kamila Gajdošová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Mgr. Gabriela Šusteková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Jaroslava Škorvánková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Mária Jasenovcová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Daniela Bakošová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Dana Tomaščíková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Viera Martinčeková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Bc. Alžbeta Berešíková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Dana Vlčková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Mgr. Zuzana Krutáková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Janka Čavajdová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Lenka Zahradníková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
Jozefa Koššová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina
MUDr. Róbert Krause, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
PhDr. Jana Balážová, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
Martina Kamenská, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
Lenka Gunišová, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
Renáta Nováková, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
Mária Paráčová, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
Bc. Mária Orlinská, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
Bc. Dagmar Samcová, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
Bc. Ivana Masárová, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
MUDr. Augustín Majcher, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
MUDr. Jaroslav Marejka, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
MUDr. Michal Maurský, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
MUDr. Dávid Selep, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
MUDr. Juraj Roštár, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
MUDr. Richard Durmis, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
MUDr. Martin Hromec, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
MUDr. Matej Oberta, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
MUDr. Matej Smreček, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
Jana Štefanková, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina
MUDr. Martin Sudek, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina
MUDr. Durmis Peter, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina
MUDr. Holešová Júlia, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina
MUDr. Krasňan František, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina
MUDr. Mušková Mária, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina
MUDr. Paškuliaková Zuzana, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina
MUDr. Mitro Jozef, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina
MUDr. Káčeríková Oľga, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina
MUDr. Majtánová Simona, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina
Hruštincová Darina, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina
Mgr. Kyselová Jana, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina
Bc. Krajčiová Alexandra, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina
Svrčková Zdena, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina
Pecková Eva, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina
Káčerová Blanka, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina
Chovancová Ľubica, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina
Spišská Alena, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
Mgr. Kohlerová Katarína, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
Slamková Lenka, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
Trsťanová Mária, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
Mgr. Karpišová Jana, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
Bc. Vojteková Andrea, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
Muchová Marta, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
Bc. Franeková Erika, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
Mlichová Miroslava, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
Mgr. Dorčíková Mária, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
Gaňová Petra, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
MUDr. Hanzelová Martina, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
MUDr. Rosivalová Monika, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
MUDr. Sidorová Katarína, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
Ilnytskyi Mikhailo – lekár, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
PhDr. Renáta Lachová, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
Mgr. Bieliková Janette, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
Gašpieriková Lýdia, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
Ďurišová Monika, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
MUDr. Sobolová Janka, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
MUDr. Durmisová Iveta, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
MUDr. Peregrim Lukáš, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina
MUDr. Miloš Hartel, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina
MUDr. Lucia Lanczová, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina
Mária Oravcová, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina
Mgr. Martina Zelníková, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina
Róbert Gacho, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina
Mária Pilatová, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina
Zlatica Melišíková, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina
MUDr. Mária Kováčiková, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina
MUDr. Slávka Šačková, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina
Janka Tomašovičová, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina
Milada Buchová, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina
Mgr. Eva Nemčeková, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina
Oľga Kucharčiková, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina
Bc. Vladimír Róth, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina
Bc. Monika Frniaková, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina
PharmDr. Eva Rybárová, oddelenie nemocničnej lekárne, FNsP Žilina
Zuzana Jarošová, oddelenie nemocničnej lekárne, FNsP Žilina
Štefan Poliak, oddelenie nemocničnej lekárne, FNsP Žilina
Anna Matúšová, oddelenie nemocničnej lekárne, FNsP Žilina
Martin Hroš, oddelenie nemocničnej lekárne, FNsP Žilina
Mgr. Mária Tokárová, oddelenie nemocničnej lekárne, FNsP Žilina
Helena Šugarová, oddelenie nemocničnej lekárne, FNsP Žilina
MUDr. Cigániková Zuzana, oddelenie pediatrie, FNsP Žilina
MUDr. Mrázová Dana, oddelenie pediatrie, FNsP Žilina
MUDr. Sláviková Jana, oddelenie pediatrie, FNsP Žilina
MUDR. Srýčková Magdaléna, oddelenie pediatrie, FNsP Žilina
MUDr. Jakubíková Daniela, oddelenie pediatrie, FNsP Žilina
MUDr. Michaela Zrebná, oddelenie pediatrie, FNsP Žilina
MUDr. Daša Kullová, oddelenie pediatrie, FNsP Žilina
MUDr. Paulovčáková Claudia, oddelenie pediatrie, FNsP Žilina
MUDr. Sviteková Andrea, oddelenie pediatrie, FNsP Žilina
MUDr. Repáková Marianna, oddelenie pediatrie, FNsP Žilina
MUDr. Matej Borák, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Eva Hašková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Mgr. Zuzana Krajčiová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Ing. Andrea Cikraiová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Miriam Buriková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Mgr. Ľubica Lukáčová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Alžbeta Gondžúrová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Ján Lehotský, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Adriana Šadibolová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Eva Švíková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Anna Vancáková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Mgr. Elena Rybárová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Viktória Piscová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Andrea Pastorková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Stanislava Petrášová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Tatiana Poliaková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Nadežda Babičová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Ivana Poláčková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. František Golas, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Janka Kršková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Jozefína Súkeníková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Tomáš Meliš, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Anna Kubicová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Janka Berošová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Mária Helmešová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Mgr. Helena Ondrovičová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Mgr. Jana Vnuková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Mgr. Miriam Košútová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Mgr. Jana Žabková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Bc. Dominika Šugárová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Anna Holienčiková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Mária Al Khalafová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Ivana Hrašková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Tomáš Mózer, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Iveta Krišová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Viktória Adamová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Jana Salášková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Iveta Heleczová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Monika Mešterová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Mária Jasenovcová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Michaela Kozáčková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Alica Pojezdalová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Zuzana Behulová , oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
MUDr. Terézia Poradovská, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
MUDr. Ingrid Šúleková, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
MUDr. Petra Zuzčáková Bulejčíková, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
MUDr. Róbert Kresánek, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
PhDr. Gabriela Horvátová, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Jaroslava Smiešková, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Marta Surovčíková, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Viera Haššová, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Simona Beliančinová, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Adriána Pirošíková, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Anna Hromadová, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Lenka Dádliková, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Patrícia Hrušovská, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Anna Štefanová, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Jana Beňadiková, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Brathová Jana, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
MUDr. Gábriš Peter, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Mgr. Kubjatková Kristína, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Minarčík Pavol, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Mgr. Porubčanská Andrea, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Mgr. Pretzová Miroslava, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Mgr. Senko Ladislav, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Mgr. Šedová Darina, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Mgr. Šimková Anna, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
MUDr. Šupolová Stanislava, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Mgr. Tokár Marek, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Zázrivcová Elena, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Žeriava František, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Rumanová Katarína, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Bc. Anežka Gúberová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Eva Crkoňová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Bc. Kristián Drnda, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Bc. Mária Drndová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Mária Káčerová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Anna Kavecká, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Bc. Ľudmila Koledová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Milan Komiráš, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Katarína Komorášová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Mgr. Rudolf Králik, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Tibor Kuba, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Bc. Helena Kucharčíková, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Bc. Pavol Kušan, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Mgr. Martina Malíková, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Braniskav Neuman, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Janka Popluhárová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Vladimír Pronaj, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Jarmila Stalmašková, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Miroslav Šalaga, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Jana Šúňová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Viera Tuhovčáková, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Bc. Adam Vancel, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
MUDr.Jaroslava Lešková  primár, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
MUDr.Michal  Milas  zást.prim.,Oddelenie klinickej onkológie Prešov
MUDr.Valéria Tkáčová lekár, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
MUDr.Martina Džuppová  lekár, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
MUDr.Mária Keruľ-Kmecová lekár, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
MUDr.Stanislav Vyhnička lekár, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
MUDr.Ivana Gaser  lekár, Oddelenie klinickej onkológie Prešov 
MUDr.Lenka Kundríková lekár, Oddelenie klinickej onkológie Prešov  
MUDr.Barbara Benedek lekár, Oddelenie klinickej onkológie Prešov 
Mgr. Mária Majurská vedúca sestra odd.,Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Eva Kmecová staničná sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Jana Burčíková sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Marcela Polivčáková  asistent, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Antónia Ocsenašová – sanitárka, Oddelenie klinickej onkológie Prešov 
Renáta Maťašová sanitárka, Oddelenie klinickej onkológie Prešov 
Renáta Balážová sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Monika Magačová- asistent, Oddelenie klinickej onkológie Prešov 
Bc. Alica Viščorová  sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Mária Sopčáková sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Gabriel Svat sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Jana Jureková sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Marcela Lainczová sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Eva Pelecháčová sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Mária Kakasčíková sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
MUDr. Jozef Dzurilla, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Slavomír Kuba, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Janka Rigová Ochtinská, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Alena Vargová, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Jakub Štefanič, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Jana Dudičová, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Miroslav Smolka, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Nicole Dandárová, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Milan Matta, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Martina Šucová, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Boris Mavrodiev, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Františka Hasajová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Pavol Kertýs, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Anton Turčan, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Emil Ryník, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr .Róbert Repeľ, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Peter Novotný, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Jana Jurišová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Martina Firmentová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Katarína Sedláčková , Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Martin Kubáni, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr.. Dana Kubániová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Hedviga Ivanková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD., Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Stanislav Sivák, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Ivana Vavráková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Eva Bory, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Stanislav Novotný,Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Alena Novotná, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Juraj Šafran, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Milan Kurák, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. JUDr. Peter Firment, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Silvia Tóthová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Janka Oravcová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Lenka Žigová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Andrea Letanovská, PhD., primárka, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Mária Očenášová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Jana Haščičová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Eva Bednarovská, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Andrea Kadubcová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Alžbeta Magyarová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Veronika Bielená, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Kristína Kozáková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Nina Novotná, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Soňa Matisová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Dalibor Gallik, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Hana Uhliariková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Margita Pobijáková, PhD., primárka Oddelenia radiačnej onkológie, NOÚ
MUDr. Danijela Šćepanović, PhD., Oddelenie radiačnej onkológie, NOÚ
MUDr. Zuzana Dolinská, Oddelenie radiačnej onkológie, NOÚ
MUDr. Andrea Masaryková, PhD., Oddelenie radiačnej onkológie
MUDr. Katarína Gáfriková, Rádiologické oddelenie, NOÚ
MUDr. Boris Havlík, Oddelenie gynekologickej onkológie, NOÚ
MUDr. Lucia Dzurillová, Oddelenie paliatívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD., II. , primár Oddelenia klinickej onkológie A, II. Onkologická klinika LF UK a NOÚ
Doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD. , II. Onkologická klinika LF UK a NOÚ
MUDr. Peter Dubovan, Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ
MUDr. Ramadan Aziri, Klinika chirurgickej onkológie, SZU a NOÚ
MUDr. Róbert Šucha, Klinika chirurgickej onkológie, SZU a NOÚ
MUDr. Sawkat A. Choudhury, Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ
MUDr. Iveta Oravcová PhD., Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ
MUDr. Eva Oravcová, PhD., primárka Prsníkového centra, NOÚ
MUDr. Eva Mináriková, Prsníková ambulancia, NOÚ
MUDr. Miroslav Martinkovič, PhD., primár Špecializovaných ambulancií
MUDr. Simona Ružináková, Špecializované ambulancie – Endokrinologická ambulancia, NOÚ
MUDr. Zuzana Zelenayová, Špecializované ambulancie – Kožná ambulancia, NOÚ
MUDr. Marie Havránková, Špecializované ambulancie – Kožná ambulancia, NOÚ
MUDr. Michaela Rybnikárová, Špecializované ambulancie – ORL ambulancia, NOÚ
doc. MUDr. Peter Olejník, PhD. – prednosta Kliniky Detskej kardiológie LF UK a DKC, Bratislava
MUDr. Mária Žembery – lekár Oddelenia kardiochirurgie, NÚSCH, a.s.
MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD. – lekár Oddelenia kardiochirurgie, NÚSCH, a.s.
MUDr. Zuzana Eľková – lekár Oddelenia cievnej chirurgie, NÚSCH, a.s.
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc. – poverená vedením Oddelenia pre vrodené chyby srdca v dospelosti vo funkcii primára, NÚSCH, a.s.
MUDr. Katarína Bobocká, PhD. – lekár Oddelenia pre vrodené chyby srdca v dospelosti, NÚSCH, a.s.
MUDr. Tereza Hlavatá – lekár Oddelenia pre vrodené chyby srdca v dospelosti, NÚSCH, a.s.
MUDr. Filip Klaučo – lekár Oddelenia pre vrodené chyby srdca v dospelosti, NÚSCH, a.s.
MUDr. Tatiana Valkovičová, PhD. – lekár Oddelenia pre vrodené chyby srdca v dospelosti, NÚSCH, a.s.
MUDr., Koníková, Ivana, , Internista, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Michálková, Viera, , neurológ, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Lajčiaková, Zuzana, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Žigová, Elena, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Kalaš, Martin, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
PhDr., Uhláriková, Andrea, MPH,MHA, nám.úseku ošetr.star., Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Klamová, Mária, , fyzioterapeut, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Bc., Kupcová, Eva, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Mgr, Macháčková, Lenka, , vedúci dipl.fyzioterapeut, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Marčeková, Eva, , fyzioterapeut, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Okasová, Lívia, , fyzioterapeut, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Šurláková, Zuzana, , dipl.fyzioterapeut, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Živnerová, Gabriela, , fyzioterapeut, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Janoška, Dalibor, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Polyáková, Jana, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Szöllősová , Katarína, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Mgr., Váleková, Alžbeta, , vedúca sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Bc., Viktorínová, Viera, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Ulbrychová, Erika, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Rovňáková, Anežka, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Herčanová, Natália, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Hupková, Zuzana, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Laczová, Martina, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Lukáčová, Jana, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Mgr. , Bartoníková, Alena, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Ferencová, Jana, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Vargová, Mária, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Kišš, Libor, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Janošková, Ingrid, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Mgr., Slimáková, Andrea, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Hubčíková, Katarína, , neuropsychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Janoška, Dalibor, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Poláčková, Silvia, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Pargáčová, Diana, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Bc., Ondrišová, Dominika, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Lenghardová, Jana, , zdrav.asistent, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Hacajová, Eva, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Bučeková, Helena, , prakt.sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Sýkorová, Michaela, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Pospíšil Fitková, Anna, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Mgr., Chmelová, Silvia, , vedúca sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Repková, Zuzana, , primárka, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Šimonová, Timea, , zástupca primára, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Paučová, Petra, , zástupca primára, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Bolehradský, Michal, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Kovačovič, Peter, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Vitéz, Ladislav, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Megová, Ema, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Bulková, Dominika, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Szulényiová, Alexandra, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Košťálová, Beáta, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Čibová, Michaela, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Čaplová, Martina, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Balážiková, Katarína, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Dušeková, Ivana, , primárka, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Plichtová, Mária, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Šoltýsová, Lucia, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Šalingová, Zuzana, , zástupca primára, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Fraňová, Želmíra, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Zembová, Lenka, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Rozinajová, Patrícia, , psychológ, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Tokoš, Vladimír, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Králová, Mária, , praktická sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Tomaškovičová, Dana, , praktická sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Marcinková, Mária, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Roman, Rippel, lekár, Poliklinika Vlčie hrdlo ProCare.
Jaroslav Marčišin, lekár,riaditeľ nemocnice, Humenné
Mária Šimonová Mešterová, OZP, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Jarmila Dvorská, OZP farmaceut, Partizánske
Lenka Juráková, sestra, Bratislava- Betliarska
Juraj Bazár, lekár, riaditeľ nemocnice, Trebišov
Katarína Bazárová, lekár, Trebišov
Helena Rusnáková, lekárka, Poliklinika ProCare Košice
Ladislav Gyebrószki, zdravotnícky asistent, záchranár Trebišov
Eva, Hulova, sestra, Topoľčany
Katarína Šuľáková, NOŠE, Trebišov
Alena Kravecová, sociálna pracovníčka, Michalovce
Zuzana Obermanová, vedúca sestra, Galanta
Andrea Demitrovičová, lekár, klinický farmakológ, HQ Bratislava
Martin Király, IT technik, HQ Košice
Kvetoslava Hamáčková, lekár, 
Peter Jankech, lekár, Procare Sp.N.Ves
Anežka Gyebrószka, OZP centrálna sterilizácia , Trebišov
Martin Ballay, sestra, Galanta
Tibor Chebeň, lekár, PLK Novapharm s.r.o Zvolen
Oľga Cabanová, sestra, PLK NOvapharm s.r.o Zvolen
Zuzana Capová, lekár, Nitra
Dana Parajňáková, vedúca sestra, Vranov nad Topľou
Timea Godolleová, lekár, Pro care Bratislava Centrál
Alžbeta Demková, vedúci nutričný terapeut, Železničné zdravotníctvo Košice
Alena, Rešetková, sestra s certifikátom nemocnica Topoľčany
Lenka, Baranová, nutričný terapeut Železničné zdravotníctvo, Košice
Natália  Beňušková, zdravotnícky asistent, , nemocnica Topoľčany
Jana Hiľovská, sestra , Procare,a.s.
Katarína Schlosserová, sestra, Topoľčany
Svetlana  Beňková, sestra s certifikátom, OCS – Svidník
Andrea Ujházyová, vedúca sestra, Rožňava
Judita Mlynáriková, vedúca sestra, Rožňava
Martina Molnárová, sestra, Rožňava
Tímea Kupecová, dokumentárny pracovník MOM AG, Rožňava
Zuzana  Sklenárová, dokumentárny pracovník MOM AG, 
Andrea Ondová, junior účtovník, SZ  a.s.
Zuzana  Maliniaková , referent , 
Andrea Martincová, sestra, SZ , a.s., Žiar nad Hronom
Jozef Špaňo, správca majetku a techniky, Nemocnica Žiar nad Hronom
Dana Duncová, fyzioterapeut, Železničné zdravotníctvo, Košice
Magdaléna Bukovská, všeobecný lekár, ProCare,a.s.
Ľubica  Jalčová , senior účtovník, SZ, HQ KE
Eva Beluská, sestra , Sereď- Amazon, ProCare a.s.
Alexandra Pavlovičová, riaditeľka nemocnice, Galanta
Dáša Vlčoková, nemocničný epidemiológ, NsP Š.Kukuru Michalovce
Martina Becová, zdravotnicky asistent, 
Viera Ferenčíková, vedúca sestra, nemocnica Topoľčany
Emília Cibulášová, vedúca sestra, OCS Humenné
Petra Zahurancová, dokumentarista HTO, Nemocnica SNV
Ľudmila Lineková, primár OVL a COVID odd. , Nemocnica SNV
Mária, Laciková, administratíva, SI Medical, s.r.o., Bratislava
Veronika Briežniková, sestra, 
Alexandra Kukurová, lekár, Nemocnica SNV
Lenka Pokrývková, lekár, Nemocnica SNV
Alica Michnová, lekár, Nemocnica SNV
Daniela Brežná, lekár, Nemocnica SNV
Silvia Dzurová, lekár, Nemocnica SNV
Darinka Hanzelyová, lekár, Nemocnica SNV
Viktor Halíř, riaditeľ nemocnice, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Radoslav Čuha, generálny riaditeľ, Procare a Svet Zdravia
Jozef Kováč, lekár, klinický onkológ , NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Alena Tančáková, NOŠE, Vranovská nemocnica, a.s.
Magdaléna Kureková, vedúca sestra, 
Monika Valková, hlavná sestra, Poliklinika ProCare Košice
Alica Michnová, primár FRO, Železničné zdravotníctvo, Košice
Eva Kavčáková, vedúci fyzioterapeut, Železničné zdravotníctvo, Košice
Jakub Semančík, fyzioterapeut, Poliklinika Prešov-Sekčov
Zuzana  Barobinová, Office manažér, centrála KE
Karin Micheľová, primárka FBLR, NsP Rožňava
Ján Blisca, sestra, NsP Spišská Nová Ves
Andrea Bliscová, sestra, NsP Spišská Nová Ves
Katarína Horniaková, Junior účtovník, SZ, HQ KE
Mária Števanková, vedúca sestra, 
Marianna Bruňová, sestra, Trebišov
Miroslava Chomová, junior treasury, SZ, HQ KE
Anna Haburová, sestra, Trebišov
Mária Karcagiová, lekár, pneumológ, Nemocnica s poliklinikou Trebišov
Katarína Dovinová, HR manažér, Svet ZDravia centrála
Mária Lenártová, námestníčka pre ošetrovateľstvo, Železničné zdravotníctvo, Košice
Zuzana  Hrušovská, marketingový špecialista, ProCare,a.s.
Dana Nagyová, pôrodná asistentka, Poliklinika ProCare Sereď
Zuzana , Civáňová, hlavná sestra, Medicínske centrum, Nitra
Janka Šramková, dokumentaristka , Humenné
Valéria Krausová, sestra, Spišská Nová Ves
Milena Cifruľaková, manažérka klastra ŽaD , Michalovce
Ľudmila, Gajdošová, vedúca sestra klastra ŽaD Michalovce
Ivana Biličková, sestra, Železničné zdravotníctvo, Košice
Jana Rošová, VSO OAIM, Humenné
Adriana  Rudíková, MDZ OAIM, Humenné
Vlasta  Gašparíková, hlavná sestra, Poliklinika Sereď,s.r.o
Slavomíra Radová, sestra OAIM, 
Denisa Habanova, sestra , Bratislava
Eva MUDr.Jakabovičová, očná lekárka, Bratislava
Anna Kravecová,MUDr., neurolog, Svidník
Eva Slaninková, hl.sestra, SI Medical, s.r.o., Bratislava
Pavel Antoniak, IT referent, VN Žiar nad Hronom
Mária Medvecová, sekundárna lekárka, TAPCH-COVID odd., Nemocnica s poliklinikou Trebišov
Erika Mentová, sekundárna lekárka, TAPCH-COVID odd., Nemocnica s poliklinikou Trebišov
Martina Hlebašková, nemocničný epidemiológ, Trebišov
Mária Konfederakova, OAIM sestra, Humenne    
Juraj Hunák, analytik, SZD (NNG Bory)
Anna  Antalová, NOŠE, Rimavska Sobota
Nataša Regendová, lekár,  Košice HQ
Mária Jasečková, pôrodná asist. so špecializáciou, 
Zdenka Lacková , lekár, Euromedix, s.r.o, BA
Mária Tešlárová, lekár, VL, SI Medical, ProCare, BA
Helena Boleková, vedúca PA, Topoľčany
Marián Mužik, lekár, neurológ, Vranovská nemocnica
Eva Valentová , NOSE,  VN Žiar nad Hronom
Mária, Lipkošová, vedúca pôrodná asistentka, Vranovská nemocnica
Mariana Hrubovská, sestra, Vranovská nemocnica  VT
Darina  Berecinová, vedúca sestra , Vranovskáa nemocnica VT
Bianka Zahrádková, sestra, SI Medical, s.r.o., Bratislava
Zuzana  Šimčáková, referent fin. a pokladne, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Lucia Králiková, sestra, Topoľčany
Eva, Adámková, hygienik, ProCare, a.s. Bratislava centrála
Andrea Horváthová, OZP, vedúca laborantka, NsP DS
Marián Kraner, Projektový koordinátor, Svet zdravia DZS, a.s.
Peter Lipták, Manažér Nákupu, HQ KE
Milan Smutný, lekár, Euromedix, s.r.o, BA
Kristína Šimek Kadeřábková, ekonom, Euromedix, s.r.o, BA
Lýdia Kuviková, krčná lekárka, Novapharm  Zvolen
Gabriel Terek, všeobecný lekár, Železničné zdravotníctvo, Košice
Oľga Jónásová, nemocničný epidemiológ, Galanta
Lucia Gömöri, administratíva, NsP Rožňava
Mária Mihalová, psychológ, Rimavská Sobota
Ráchel Balážová, lekár, Železničné zdravotníctvo, Košice
Lucia Šarišská, správca majetku a techniky, Poliklinika ProCare Prešov
Monika, Balogová, geriater, NsP Trebišov
Zuzana  Jarečná, lekár, NsP Trebišov
Ján Hajník, lekár, NsP Michalovce
Nataša Vígh, sestra, SI Medical, s.r.o., Bratislava
Eva Hudáková, sestra, poliklinica ProCare prešov
Štovčíková  Mária, lekár, Poliklinika ProCare Prešov
Mária Vasilová, lekár, Nemocnica Humenné
Ján Lešo, lekár, NsP Trebišov
Ivana Mateszová, treasury, HQ KE
Daniela Hurajová, lekár ORL, ProCare , Košice
Emília Tkáčová, lekár, Humenné, infekčná ambulancia
Zdenka Galambošová, sestra, ProCare,a.s.
Michaela Lenhardová, psychológ, Rimavská Sobota
Agáta, Gnipová, sestra, Humenné, infekčná ambulancia
Natalia Gálisová, lekár, poliklinika Pro Care Bratislava
Zuzana  Budová, rádiologický technik, PLK Novapharm Zvolen
Ivana Dusová, lekár, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ľubica Šarišská, správca majetku a techniky, Poliklinika ProCare Prešov
Valeria Jíleková , lekár, neurológ, NsP Trebišov
Zuzana  Šramková, vedúca sestra, Partizánske
Richard  Šimon, lekár CHIR, Svet zdravia Nemocnica Topoľčany,a.s.
Denisa Dettersová, sestra, Bratislava
Sandra Torvenyiova Fehérová, sestra, NsP Sv.Lukáša, Galanta
Mária Daněková, sestra, Bratislava
Erika Vozárová, Nákupca, HQ KE
Marián Kravec, IT referent, Nsp Michalovce
Dušana Žinčáková, primár, Nemocnica Humenné
Jozef Lazur, FM špecialista, 
Anna Richnavská, MDZ, Nemocnica SNV
Zuzana  Mičiaková, primár rádiológie, Nemocnica Svet zdravia Topoľčany,a.s.
Šarlota Seboková, klinický psychológ, Rimavská Sobota, Svet zdravia a.s.
Marína Romanová, internista, geriater, 
Iveta Palajová, sestra, PLK NOVAPHARM Zvolen
Mariana Sihelská, sestra, Rimavská Sobota
Peter Mečiar, lekár, PLK Novapharm Zvolen
Magdaléna Malová, lekár, NsP Dunajská Streda
Monika Laliková, sestra, Rim.Sobota
Slávka Menyhértová, senior účtovník, HQ KE
Eva  Červenanská, sestra, Poliklinika Sereď,s.r.o
Gabriela  Tkáčová, sestra, Poliklinika Sereď,s.r.o
Mária Tomčíková, laborant, NsP Trebišov
Maryana Shmulyak lekar, Novapharm  Bratislava
Branislav Bartoň, verejný zdravotník, ProCare, a.s. Bratislava centrála
Daniela Pirščová,  sestra špecialistka, Svidník
Andrea Dubová, sestra, Galanta
Lenka Haferová, gastroenterológ, 
Mária Kandrová, lekár, hematológ, 
Martina Koscelníková, sestra, VN, a.s.
Petra Vinceová, lekár, galanta
Lenka Mrázová, sestra, námestníčka pre ošetrovateľstvo, Nemocnica A. Leňa Humenné,a.s.
Michal Semivan, lekár, ProCare Central Bratislava
Martina Szlamová, vseob. lekar, Novapharm Zvolen
Ingrid  Záhorecová, sestra, Novapharm Zvolen
Beáta  Zatrochová, sestra, VS UP, Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Miriam  Vojteková, sestra, Novapharm Zvolen
Lenka Ščerbová, sestra, Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Ján Bandor, lekár, NsP Trebišov
Mistrikova REnata, sestra, novapharm Zvolen
Martin Oskorip, ZA , Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Silvia Ištoková, sestra, Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Mária  Findriková, sestra, Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Andrea Gombosová, sestra, NsP Galanta
Dušan  Suchý, lekár  , NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Andrea Gombosová, sestra, NsP Galanta
Daniela Bandžáková, vedúca sestra, Železničné zdravotníctvo Košice
Stanislav Filkor, lekár, NsP Michalovce
Viktória Hlavatá, lekár, Novapharm, a.s.
Marta Kristeková, lekár, MsPK Sereď s.r.o
Dana Hančinová, sestra, MsPK Sereď s.r.o
Eva  Kátrová, lekár-internista, Mestská  poliklinika s.r.o.Sereď
Marta Káčerová, sestra, MsPk Sereď s.r.o
Ružena Bartalosová, vedúca sestra, NsP Dunajská Streda
Martina Gergeľová, manažérka dennej zmeny , NsP Trebišov
Mária  Števanková, vedúca sestra, Vranovská nemocnica
Ľudmila  Brekovská, sestra, Vranovská nemocnica
Branislav Koreň, lekár  , NOVAPHARM  Bratislava
Zuzana  Dzuríková lekár, Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves
Mária  Benkovská, ženská sestra NOVAPHARM  Bratislava
Katarína Kaletová, lekár MsPK Sereď s.r.o
Miriam Gáborová referent VšN Žiar nad Hronom
Danka, Nováková lekár  , ProCare Central Bratislava
Radoslav Dobránsky, lekár  , ProCare Prešov
Svetlana Šarišská, lekár, 
Erika Prunyiová, , dermatovenerológ, Nemocnica A. Leňa, Humenné
Alena Olšanská, fyzioterapeut, NsP  SNV
Soňa Bukovská, sestra, Železničné zdravotníctvo Košice
Kristína Šebestová, sestra, ProCare -Euromedix Bratislava
Zlatica Fedorová, sestra, Vranovská nemocnica a.s.
Zuzana  Bennárová, sestra, Galanta
Oksava Labíková, VLD, 
Nataša Ubarte, lekár  , NsP Rožňava
Ingrid Kepková, lekárka, Všeob. nem. Svetz dravia Rim. Sobota
Mária  Sabová, sestra, Vranovská nemocnica a.s.
Beáta Vrábeľová, sestra, Vranovská nemocnica a.s.
Mária  Vaššová, sestra, Vranovská nemocnica a.s.
Jana Blanárová, lekár, NsP Trebišov
Andrea Tutková, sestra,  Vranovská nemocnica a.s.
Ľudmila Brhlíková, manažérka dennej smeny, NsP Trebišov
Andrea Kassayová, vedúca sestra, NsP Trebišov
Alena Kačalová, námestníčka pre oše. starostlivosť, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Diana Vanková, lekár, ProCare Central Bratislava
Monika Málincová, lekár, NsP Š. Kukuru Michalovce
Henrieta Arganová, lekár, NsP Trebišov
Gabriela Mitasová, sestra, MsPk Sereď s.r.o
Katarína Šebová, lekár, MsPk Sereď s.r.o.
Beáta, Bodnárová , lekár, Procare Košice
Iveta Vacová, Manažér prevádzky, Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Mária  Grüllingová, lekár, riaditeľka nemocnice, Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o
Monika Podobová, manažérka dennej zmeny , Svet zdravia Nemocnica Topoľčany
Vladimír Spišák, lekár, Vranovská nemocnica,a.s. Vranov nad Topľou
Maroš  Eľko, lekár, Nemocnica Š.Kukuru a.s. Michalovce
Richard Bodnár, psychológ, NsP Trebišov
Ludmila Vasilková, lekár, NsP Trebišov
Peter Gallík, lekár – rádiológ, Nemocnica SNV
Michal Kutaš, lekár, 
Tatiana Hudáková, sestra, NsP Trebišov
Alžbeta Eszenyiová, sestra, NsP Trebišov
Adriána  Šimaiová, sestra, NsP Trebišov
Lucia Balážová, lekár, ProCare Žiar
Erika Balážová, sestra, Svet zdravia Rimavská Sobota
Helena Máriková, sestra, NsP Dunajská Streda
Zuzana Hozová, fyzioterapeut, Železničné zdravotníctvo, Košice
Mária Karpáčová, sestra, Nemocnica A. Leňa Humenné
Eva Jevčáková,  , Nemocnica A. Leňa Humenné
Ján Paulík, lekár, Nemocnica Topolcany
Zuzana Fodorová, Fyzioterapeut, NsP Dunajská Streda
Mária  Feketeová, fyzioterapeut, NsP Dunajská Streda
Beáta  Bertóková, klinický logopéd, NsP Dunajská Streda
Martina Bérešová, sestra, NsP Sv. Lukáša a.s. Galanta
Sofia Karin Hvězdová, recepčná , Euromedix , ProSanus
Daria Prohaszková, lekár, NOVAPHARM Bratislava
Monika Fedorova, Dipl. fyzioterapeut, 
Katarína  Hercegová, sestra, ProCare – Euromedix Bratislava
Dana Sláviková, THP, Svet zdravia, a.s., VN Žiar nad Hronom
Erika Raábová, sestra, Železničné zdravotníctvo,Košice
Antónia  Stuláková, koordinátor kvality, 
Martina Hroššová, rádiologický technik, Nemocnica Topoľčany
Marcela  Kinčeková, rádiologický technik, Nemocnica Topoľčany
Darina Pavliščáková, sestra,  Nemocnica Trebišov
Darina Maďarová, sestra, Nemocnica Trebišov
Mária  Raškyová, sanitárka, 
Anna Jánošová, rádiologický technik, Svet zdravia Nemocnica Topoľčany a.s.
Veronika Vrábeľová, sestra, NsP Spišská Nová Ves
Jana Farkašová, lekár, Nemocnica Michalovce
Jana Rošková, sestra, Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s
Jozef Fatrsík, lekár, NsP sv. Lukáša Galanta
Silvia Dupejová, sestra, Novapharm,s.ro Zvolen
Marek Brezina, fyzioterapeut, Medissimo a.s.
Lýdia, Bujalková, sestra, Novapharm s.r.o Zvolen
Angelika Dávidová, rádiologický technik, Nemocnica Topoľčany
Marián Priecel, rádiologický technik, Nemocnica Topoľčany
Tatiana Macková, lekárka, Nemocnica Humenné
Jana Hirjaková, sestra, Nemocnica Humenné
Veronika Mrízová, lekárka, Nemocnica Humenné
Alexandra Frolkovičová, lekar, PZC Vlčie hrdlo Bratislava
Treľová, vedúca sestra , NsP – trebišov
Mária Capiková, admin. pracovník, NsP- Trebišov
Jana Brezaniová, lekár, Nemocnica Humenné
Veronika Mrízová, lekár, Nemocnica Humenné
Marta Štorcelová, lekár, Nemocnica Humenné
Iveta Pejová, fyzioterapeut, NsP Trebišov
Aneta Fehérová, fyzioterapeut, NsP Trebišov
Martina Haburová, fyzioterapeut, NsP Trebišov
Mária Gajanová, Fyzioterapeut, NsP Trebišov
Peter Bereš, Fyzioterapeut, NsP Trebišov
Erika Kožuchová, Fyzioterapeut, NsP Trebišov
Jozef Lavu, lekár, 
Gabriela Bašárová, fyzioterapeut, NsP Trebišov
Matej Škovran, fyzioterapeut, NsP Trebišov
Michal Širochman, masér, NsP Trebišov
Michal Semivan, lekár, ProCare Bratislava
Rastislav Žadanský, lekár, NsP Trebišov
Ľubomír Páleník, rádiologický technik, Nemocnica Topoľčany
Zdenka Grajcarová, sestra, NsP Trebišov
Martina Kobzošová, sestra, Trebišov
Helena Horváthová, sestra, Trebišov
Bianka Urbanová, zdrav.asistent, Trebišov
Miroslava Koscelanská, sanitár, Trebišov
Roland Sim, sanitár, 
Mária Ivanová, sestra, 
Emilía Habajová, admin prac, Nemocnica Tpoľčany
Andrej Paulík, radiolog.technik, Nemocnica Topoľčany
Róbert Hill, medicínsky riaditeľ, Nemocnica Bory
Etela Mišurová, lekár, Mammacentrum sv. Agáty  Banská Bystrica 
Anna  Čižmárová, nutričná terapeutka, 
Simona Suchá, lekár, NsP Spišská Nová Ves
Martina Kasardová, lekár, 
Lucia, Borovská, lekár, NsP Michalovce
Andrea Tomčovčíková, lekár, ProCare Košice
Oľga Francisty, lekár, Nsp Spišská Nová Ves
Miroslava  Nováková, lekár, NsP Spišská Nová Ves
Rastislav  Baláž, lekár, NsP Spišská Nová Ves
Mária Derďáková, Lekár, Nemocnica A. Leňa Humenné
Mária  Mülbauerová, vedúca sestra, NsP Trebišov
Viera  Tomko -Králová, sestra , NsP- Trebišov
Jana Sabová, lekár, Nemocnica A. Leňa Humenné
Juraj Naštický, lekar, Svet zdravia Nemocnica Topoľčany
Kamil Hatiar, MUDr. , lekár, 
Dušan Tomko, lekár, NsP Trebišov
Monika Karlikova, lekar, 
Katarína Fedorová, lekár, 
Jana Lacherová, lekár, 
Alena Plešovská, sestra, 
Marta Platkova, Vedúca sestra, Nemocnica A.Leňa Humenné
Ondrej Bobík, lekár, NsP Trebišov
Silvia Vaňková, vedúca sestra, NsP Trebišov
Jozef Gašparek, lekár, Svet zdravia Nemocnica Topoľčany
Izabela Jágerová, špecialista zúčtovania ZP, Pro Sanus Bratislava
Beáta Lénártová, lekár, NsP Trebišov
Jana Muchová, lekár, NsP Trebišov
Martina Zibrínová, PMO, centrála SZ
 Kazemi, K. , lekár, Topoľčany
 Kazemi, A. , lekár, Topoľčany
Peter Mucha, lekár, NsP Trebišov
Katarína Fedorková, lekár, SZ Nem. Topoľčany, a.s.
Ivan Serbaylo, lekár, NsP Trebišov
František  Michalčík, lekár, 
Monika Vargová, zdravotná sestra, NsP a.s.Trebišov
Michaela Moriczová, lekár, SZ Nemocnica Topoľčany, a.s.
Ondrej Peterčák, riaditeľ, Svet zdravia DZS, a.s.
Martina Nemcová, odborný administratívny asistent, Svet zdravia DZS, a.s.
Patrícia Tothová, OZP – farmaceutický laborant, NsP Trebišov
Marianna Hudákov, lekár, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Barbora Marcinčáková, lekár, NsP a.s.Trebišov
Júlia Viktoria Ivanová, Zdrav. asistent, Vranov nad Topľou
Zsófia Csatlósová, Lekár, NsP a.s.Trebišov
Magdalena Ferenčáková, sestra špecialistka, NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Peter Čontoš, lekár, ZZKE
Adriana  Výrostková, lekár, VN Žiar nad Hronom
MUDr. Adama Antolík, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Eva Baranová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Zuzana Benić, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Ivana Berežná, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Matej Bielik, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Ladislav Brugoš, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Mgr. Mária Dudašková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Bc. Renáta Dzifčáková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Katarína Galliková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Rebeka Hudáková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Boris Hus, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Tatiana Hvizdová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Adam Iľaš, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Ľubomíra Imrichová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Mgr. Adriana Ivorová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Peter Jaroš, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Anna Kukurová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Mgr. Matúš Kolačkovský, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Centrálne operačné sály, Nemocnica Poprad
Bc. Katarína Ľapinová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Martina Longauerová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Tomáš Maguth, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Tomáš Matejíček, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Erika Melníková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Annamária Miháliková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Eva Navrátilová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Gabriela Neumeistrová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Bc. Martina Palgutová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Terézia Paštéková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Svetlana Pavličková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Bc. Gabriela Rákociová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Bc. Patrícia Rezníková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Carlo Schiavano, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Mgr. Jana Slaničanová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Mgr. Petra Slavkovská, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Peter Sloboda, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Stanislava Šimová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Eva Šivecká, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Ing. Katarína Šmelková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Jana Šmihulová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Katarína Štecová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Pavol Valach, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Juliana Vislocká, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Mgr. Lenka Vojtechová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Lenka Závatzká, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Patrícia Fornadeľová, Oddelenie klinickej mikrobiológie, Nemocnica Poprad
Dana Kažmírová, Oddelenie klinickej mikrobiológie, Nemocnica Poprad  
Eva Wiesnerová, Oddelenie klinickej mikrobiológie, Nemocnica Poprad 
MUDr. Ivana Kurincová, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
MUDr. Alexandra Lusková, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
MUDr. Danica Ulbrichtová, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
MUDr. Michal Szoboňa, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
MUDr. Lenka Harvanová, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
Margita Štanclová, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
Mária Magdaléna Markovičová, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
Daniela Hudáková, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
Alena Brožová, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
Mgr. Katarína Poradová, Oddelenie centrálneho príjmu , Nemocnica Poprad
Anna Štrbková, Oddelenie centrálneho príjmu, Nemocnica Poprad
Mgr. Lucia Gavláková, Oddelenie centrálneho príjmu, Nemocnica Poprad
Bc. Lýdia Gorková, Oddelenie centrálneho príjmu, Nemocnica Poprad
Mgr. Barbora Dziaková, Oddelenie centrálneho príjmu, Nemocnica Poprad
Martin Kvasnica, Oddelenie centrálneho príjmu, Nemocnica Poprad
Bc. Filip Žáčik, Oddelenie centrálneho príjmu, Nemocnica Poprad
Bc. Daniela Padarasová, Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou, Nemocnica Poprad
MUDr. Ján Vongrey, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
MUDr. Michal Mojžiš, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
MUDr. Martin Kučera, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
MUDr. Denisa Janovská, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
MUDr. Peter Frančák, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
Mgr. Silvia Jankurová, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
Mgr. Valika Žihlavníková, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
Mgr. Andrea Zoričáková, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
Bc. Renáta Hozzová, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
Gabika Grešová, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
Bc. Katarína Marušinová, ŠZM, Nemocnica Poprad
Jana Cibuľová, ŠZM, Nemocnica Poprad
Marta Klingová, ŠZM, Nemocnica Poprad
Ing. Zuzana Hudáčová, ŠZM, Nemocnica Poprad
PharmDr. Eva Rybáková, lekáreň, Nemocnica Poprad
Mgr. Zuzana Vallušová, lekáreň, Nemocnica Poprad
Mária Benková Mária, Nemocnica Poprad
Mgr. Tomáš Bielik, lekáreň, Nemocnica Poprad
Mgr. Petra Poláková, lekáreň, Nemocnica Poprad
Soňa Štrauchová, lekáreň, Nemocnica Poprad

MUDr. Mária Michalková, Oftalmologické oddelenie JZS, Nemocnica Poprad
MUDr. Lívia Javorská, Oftalmologické oddelenie JZS, Nemocnica Poprad
MUDr. Alena Kučerová, Oftalmologické oddelenie JZS, Nemocnica Poprad
MUDr. Jana Karnišová, Oftalmologické oddelenie JZS, Nemocnica Poprad
MUDr. Katarína Hrabovská, Oftalmologické oddelenie JZS, Nemocnica Poprad
MUDr. Miroslava Bašistová, Oftalmologické oddelenie JZS, Nemocnica Poprad
MUDr. Štefan Lukačín, PhD., generálny riaditeľ, predseda predstavenstva VÚSCH, a.s.
doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., medicínsky riaditeľ,  podpredseda predstavenstva VÚSCH, a.s.
MUDr. Erika Komanová, PhD., lekár, I. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.,
prof. MUDr. Schusterová, PhD., primárka oddelenia funkčnej diagnostiky, I. kardiologická klinika VÚSCH, a.s.
MUDr. Silvia Mišíková, PhD, MPH, primárka arytmologického oddelenia, I. Kardiologická klinika VÚSCH, a.s..
MUDr. Jaroslav Zembjak, lekár, I. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
MUDr. Ján Sedlák,  lekár, I. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
MUDr. Tibor Porubän, lekár, I. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
MUDr. Stanislav Čarnoký, lekár,  I. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
MUDr. Marianna Vachalcová, lekár, I. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
MUDr. Dominik Pella, lekár, I. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
MUDr. Adriana Sudzinová, PhD., lekár, Arytmologické oddelenie I. Kardiologická klinika VÚSCH, a.s.
MUDr. Lucia Dekanová, PhD., lekár, Klinika angiológie VÚSCH, a.s.
MUDr. Matej Moščovič, Klinika angiológie VÚSCH, a.s.
MUDr. Petra Kapráľová, lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. René Sýkora, lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Štefan Imrecze, PhD., lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Janka Beňová, lekár, primár, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Tomáš Grendel, PhD., lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Martin Nosáľ, lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Martin Pažitný, lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Martin Dvulit, lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Denisa Farkašová Bialyová, lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Dušan Rybár, PhD., prednosta, lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
RNDr. Kamila Nováková, asistentka prednostu Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Viktória Kováčová, lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Rudolf Sudzina, PhD. lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Mgr. Tatiana Valková, námestníčka odboru ošetrovateľskej starostlivosti pre nechirurgické odbory
Mgr. Viera Kalafusová, námestníčka odboru ošetrovateľskej starostlivosti pre chirurgické odbory
Mgr. Koščová Martina, sestra, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Mgr. Matesová Helena, sestra, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Mgr. Petrovová Erika, sestra, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Bc. Vasiliaková Lenka, sestra, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Króová Erika, zdravotnícky asistent, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Kvitkovičová Mária, zdravotnícky asistent, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Medveová Martina, zdravotnícky asistent, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Ondrejová Zuzana, zdravotnícky asistent, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Bérešová Ľudmila, sanitár, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Čulková Ľudmila, sanitár, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Dorová Katarína, sanitár, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Horváthová Nataša, sanitár, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Kopčáková Alžbeta, sanitár, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Lorincová Viera, sanitár, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Bc. Nagyová Alica, Bc., fyzioterapeut, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Čigášová Veronika, sestra, Klinika srdcovej chirurgie, VÚSCH, a.s.
Mgr. Miklošová Martina, sestra, Klinika srdcovej chirurgie, VÚSCH, a.s.
Bc. Miškufová Anna, sestra, Klinika srdcovej chirurgie, VÚSCH, a.s.
Ing. Bodnárová Daniela, zdravotnícky asistent, Klinika srdcovej chirurgie, VÚSCH, a.s.
Kochová Jarmila, zdravotnícky asistent, Klinika srdcovej chirurgie, VÚSCH, a.s.
Pavlíková Jarmila, zdravotnícky asistent, Klinika srdcovej chirurgie, VÚSCH, a.s.
Mgr. Mária Gashi, MPH, vedúca sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
PhDr. Monika Paľašová, staničná sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Mgr. Rastislav Böszörményi, staničná sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Andrea Kováčová, sestra Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Bc. Anna Hudáková, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Bc. Katarína Brecková, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Bc. Diana Tárnoková, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Bc. Marianna Hostová, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Mgr. Emília Rabatinová, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Bc. Kinga Knizner, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Martina Kendrová, sanitár, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Mgr. Martina Fecková, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Mgr. Jozefína Nevelošová, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Mgr. Monika Vargová, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – infektológ (Klinika infektológie a cestovnej medicíny ), generálny riaditeľ UNM
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MPH – detský chirurg (Klinika detskej chirurgie), medicínsky riaditeľ UNM
MUDr. Ivan Kocan, PhD., MPH – pneumológ (Klinika pneumológie a ftizeológie), vedúci odboru LPS
Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric.,. MHA – primár Oddelenia klinickej imunológie a alergológie UNM
MUDr. Mária Košteková – primárka Oddelenia urgentného príjmu UMN
MUDr. Denisa Osinová, PhD. – prednostka Kliniky anestézie a intenzívnej medicíny UNM
MUDr. Adriana Kompaníková – vedúca lekárka Oddelenia nemocničnej hygieny UNM
MUDr. Ľubica Bielená – vedúca lekárka Vakcinačného centra UNM
Mgr. Martina Hrnčiarová    – hygienička UNM, vedúca Mobilného odberového
centra UNM
Mgr. Jana Vadkertiová, MBA – vedúca Odboru ošetrovateľskej starostlivosti UNM

MUDr. Ľubica Ferenčáková, psychiatrická ambulancia, Košice
MUDr. Zdeněk Opravil, Oddelenie rádiológie, FNsP FDR Banská Bystrica
MUDr. Martina Škamlová, II. Interná klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica
MUDr. Martina Gajancová, lekár v predatestačnej príprave v odbore hematológia a transfuziológia, Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovskom Mikuláši
MUDr. Monika Karlikova, internista, Poliklinika Central, Procare Bratislava
MUDr. Tatiana Husárová, lekár, Oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP J. A. Reimana Prešov
MUDr. Marek Krivošík, primár/zástupca prednostu II. neurologicka klinika LFUK a UN Bratislava
MUDr. Zuzana Jancusková,  lekár, ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, Bánovce nad Bebravou
MUDr. Soňa Harangozová, lekár, Neurologické oddelenie Ľubovnianska nemocnica n.o.
MUDr. Eva Godollova,  neurológ, NsP Sv. Lukasa Galanta
MUDr. Laura Dubová, Interné oddelenie, Všeobecná nemocnica Šahy, Hospitale s.r.o.
RNDr. Jana Lučeničová, MPH –  vedúca Oddelenia klinickej biochémie a hematológie, Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s.,  Bratislava
MUDr. Michaela Birošová, sekundárny lekár, Kardiocentrum FNsP Prešov
MUDr. Kristína Vozárová, OAIM Nemocnica Sv. Lukáša – Svet zdravia Galanta
MUDr. Martin Klein, PhD., odborný asistent a vedec, Ústav histológie a embryológie LF UK
MUDr. Petronela Pillárová, sekundárny lekár, OAIM MIchalovce NsP Štefana Kukuru
Bc. Bohumila Kalafutová, sestra špecialistka,  Svet Zdravia Spišská Nová Ves
MUDr.  Jana Chovanova, ORL klinika, NUDCH Bratislava
MUDr. Ondrej Bobik, MUDr, PhD.,  rádiolog, Onkologicky Ústav Sv. Alžbety
MUDr. Bc. Eva Vajdová, Novorodenecké oddelenie 2.GPK UNB Ružinov
MUDr. Jana Paučinová, lekár (gynekológ- pôrodník), pracovisko gynekol. amb. KNM- Gynekológia Paučinová, s.r.o.,
MUDr.Lenka Gajdárová, PhD., lekár/reumatológ, Fidelitas s.r.o., Liščie údolie 57, Bratislava
MUDr. Lucia Kupová, lekárka, Odd. vnútorného lekárstva, nemocnice vo Vranove nad Topľou
MUDr. Bronislava Ivancikova, všeobecná lekárka pre dospelých, Liptovský Hrádok
MUDr. Peter Juhos, PhD., hrudníkový chirurg, Klinika hrudníkovej chirurgie UNB a SZU
MUDr. Zora Moncoľová Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UNB Kramáre
MUDr.Petra Plešková Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UNB Kramáre
MUDr. Lukačková Dagmar, Diabetologická ambulancia, Nitra
MUDr.Daniela Geljenova, MPH, všeobecný lekár, Bratislava
Mudr. Soňa Funiaková , nefrológ, Nefro-dialyzačné centrum s r.o., Martin
MUDr. Zuzana Krautschneiderová, Psychiatrické oddelenie, FN Trnava
MUDr. Magdaléna Drličková, lekár, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety
MUDr. Lucia Fančovičová, anestéziológ, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UNB-Kramáre
Mgr. Matej Minárik zdravotnícky záchranár, špecializovaná ambulancia hasičského a záchranného zboru/RZP Dolné Orešany
MUDr. Ivana Bochnovičová, lekár, neurologické odd., Nem. Arm. Gen. L. Svobodu Svidník
MUDr. Mária Lakatošová, lekár, oddelenie vnútorného lekárstva, Vranov nad Topľou
MUDr. Slavomíra Šišková, lekár, UNLP v Košiciach
MUDr. Natália Kotorová, interná ambulancia, Nemocnica Svätého Michala a.s, Bratislava
MUDr. Martina Jónás, MPH, lekár vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, Air Transport Europe
MUDr. Jakub Hamšík, anesteziológ, intenzivista, RLP Trenčín
MUDr. Jozef Španka, gynekolog, II. gyn.por.klinika UNB
MUDr. Miroslava Moravčíková, Detská ambulancia, Žilina
MUDr. Valeria Machova Husarovicova, vseobecny lekar pre dospelych, Bratislava
MUDr. Alexandra Schlosserová – lekar, interne oddelenie, Nemocnicna, a.s. Malacky
MUDr. Michal Kováč, UDZS SLaPA, Banská Bystrica
MUDr. Peter Hyrdel, PhD., UN Martin
MUDr. Lenka Šamajová, KDaD UNM, lekár, detské oddelenie
Prof. Michal Mego, M.D., D.Sc., Národný onkologický ústav, hlavný odborník MZ SR pre klinickú onkológiu
MUDr. Silvia Kassová, II. Interná klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica
MUDr. Denisa Lesňáková, Oddelenie infektológie, FNsP J.A.Reimana Prešov
MUDr. Peter Lesňák, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, FNsP J.A.Reimana Prešov
MUDr. Monika Kolejáková, Nové Zámky
MUDr. Kamil Koleják, Nové Zámky
MUDr. Mária Bohunčáková, onk. klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica
MUDr. Pavol Kusenda, FEBO, Očné oddelenie Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, a.s.
MUDr. Andrej Slicho, COVID oddelenie, všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
MUDr. Júlia Ngová, rezidentský program všeobecné lekárstvo, Fakultná nemocnica Skalica
MUDr. Lydia Opravilová, II. Interná klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR