Vicežupanka Simona Petrík: Mojou víziou je inkluzívna a pomáhajúca spoločnosť

3012
Podpredsedníčka BSK Simona Petrík
Podpredsedníčka BSK Simona Petrík

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) má aj v novom volebnom období štyroch vicežupanov. Za oblasť sociálnych vecí zodpovedá Simona Petrík. Síce je rodáčka z Liptova, ale keďže v Bratislave žije s rodinou už vyše 20 rokov, Bratislava a celý Bratislavský kraj sú dávno jej druhým domovom.

Na Úrade BSK budete mať na starosti sociálnu oblasť. Koľko rokov sa jej už venujete?

Sociálnej sfére sa venujem už vyše 10 rokov a to najmä rodinnej politike, ale aj rodovej rovnosti a právam žien. Verejnosť ma môže poznať najmä ako poslankyňu Národnej rady v rokoch 2016 – 2020. Okrem toho som vyštudovaná politologička na UK, dlhodobo som podnikala v oblasti vzdelávania, stála som pri založení niekoľkých ženských organizácií a jednu z nich – Platformu žien Slovenska, som viedla ako jej predsedníčka po dobu dvoch rokov predtým, ako som vstúpila do politického sveta. Aktuálne sa už 2,5 roka venujem zavádzaniu rodových auditov na Slovensku a som spoluautorkou niekoľkých pilotných odborných publikácií v tejto oblasti. Z obdobia môjho parlamentného pôsobenia si nesiem znalosti v oblasti tvorby legislatívy najmä v sociálnych témach, ale aj cenné domáce i medzinárodné skúsenosti a kontakty, ktoré rada využijem pri práci pre župu. Zároveň som členkou predsedníctva hnutia Progresívne Slovensko, kde pôsobím ako gestorka pre rodinnú politiku.

Zľava: Michal Sabo, Simona Petrík, Juraj Droba, Alžbeta Ožvaldová, Juraj Štekláč / Foto: Monika Kováčová

V čom by sa mala sociálna oblasť podľa vás zmeniť? Na čo sa chcete vy konkrétne zamerať?

Všetky moje predošlé aj aktuálne aktivity smerovali a smerujú k jednej vízii – k inkluzívnej a pomáhajúcej spoločnosti, ktorá sa zaujíma o všetky skupiny obyvateľstva, ale najmä o tie, ktoré sú najviac ohrozené sociálnym vylúčením. Či už ide o všetky typy rodín, od jednorodičovských, viacgeneračných, či dúhových, až po seniorov a seniorky, alebo ide o ľudí z menšín. Všetci títo ľudia sa musia cítiť uznaní a musia dostať šancu napĺňať svoj potenciál.

S Bratislavským krajom ste našli v týchto témach súlad? Ste na jednej vlne?

Veľmi rada vidím, že BSK má v oblasti sociálnych vecí rovnakú víziu ako ja a už dlhodobo ju mení na realitu. Preto je mi cťou, že môžem nastúpiť na palubu a stať sa súčasťou tejto vízie. Konkrétne témy, na ktorých mi záleží, sa týkajú dostupnosti škôlok pre každé dieťa, rešpektujúcej pôrodnej a popôrodnej starostlivosti, či kvality života mladých rodín s deťmi, detí so špeciálnymi potrebami, a ľudí v seniorskom veku.

Michal Sabo a Simona Petrík na rokovaní zastupiteľstva BSK / Foto: Monika Kováčová

Podľa tém, ktoré ste predstavili, to vyzerá na akčné štyri roky?

Verím, že áno. Som dynamická osoba s množstvom nápadov a energie, ktorá za sebou rada vidí výsledky. A to máme s pánom županom Drobom myslím spoločné. Aj preto sa teším na našu spoluprácu, ako s ním, tak aj s poslancami a poslankyňami a spoločne budeme pokračovať v tom, čo má úrad BSK v oblasti sociálnych vecí už tak dobre rozbehnuté. Ale zároveň dúfam, že svojimi schopnosťami budem môcť prispieť aj k novým projektom a iniciatívam, ktoré potvrdia silnú úlohu BSK v téme pomoci slabším.

Simona Petrík (* 1982 Liptovský Mikuláš) sa už vyše 10 rokov venuje najmä sociálnej sfére, rodinnej politike, ale aj rodovej rovnosti a právam žien. Vo volebnom období 2016 – 2020 bola poslankyňa NR SR, kde aktívne predkladala návrhy zákonov zo sociálnej oblasti, či týkajúce sa pomoci ženám. Jej víziou vždy bola inkluzívna a pomáhajúca spoločnosť, ktorá stojí za všetkými skupinami obyvateľstva ohrozenými sociálnym vylúčením, vrátane všetkých typov rodín či menšín. Zasadzuje sa o to, aby sa aj títo ľudia cítili uznaní a mohli napĺňať svoj potenciál. Keďže BSK dlhodobo túto víziu mení na realitu, je rada, že môže byť toho súčasťou a prispieť svojou energiou.

Zľava: Michal Sabo, Simona Petrík, Patrícia Mešťan, Alžbeta Ožvaldová / Foto: Monika Kováčová