Bratislavský kraj ocenil mimoriadne výsledky a významné skutky v oblasti sociálnych služieb

1267

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne odovzdáva ocenenia pracovníkom v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani tento rok. Ocenených bolo 35 zamestnancov. Rovnako si ocenenie prevzalo aj päť prijímateľov sociálnych služieb a jedno zariadenie. Župa má celkovo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb.

„Práca v sociálnej oblasti je veľmi náročná. Nielen fyzicky, ale aj psychicky. Považujem za veľmi dôležité vyzdvihnúť prácu tých, ktorí významnou mierou prispievajú k zvyšovaniu kvality života iných. A to sú naši zamestnanci, ktorí s láskou a ľudským nasadením pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím, ale máme aj odvážnych klientov týchto zariadení. Svojimi mimoriadnymi výsledkami a svojím konaním sú vzorom pre nás všetkých. V neposlednom rade oceňujeme aj ľudí, ktorí svojou dobrovoľníckou činnosťou, ale aj finančnou a materiálnou pomocou prispievajú k pozitívnym zmenám v živote ľudí v zariadeniach sociálnych služieb,“ priblížila podpredsedníčka BSK pre sociálne veci Simona Petrík.

Vicežupanka Simona Petrík zároveň dodala, že hold a úctu treba vzdať všetkým zamestnancom zariadení sociálnych služieb. Práca v sociálnej sfére je veľmi náročná a všetky zariadenia poskytujú rovnako dôležité služby.

Celú fotogalériu nájdete kliknutím NA TENTO ODKAZ.

Zoznam ocenených za rok 2023:

Kategória prijímateľ/prijímateľka sociálnych služieb

Helena Tavaliová
Jej domovom je od roku 2001 Domov sociálnych služieb Rozsutec. Aktívne sa zaujíma o dianie v zariadení, obľubuje ručné práce, vo voľnom čase dobrovoľnícky pomáha v záhradkárstve.

Beáta Achbergerová
navštevuje Centrum sociálnych služieb Javorinská. Reprezentovala zariadenie v mnohých športových hrách, na plaveckých i speváckych súťažiach.

Ernest Pásztor
Už takmer 34 rokov je jeho domovom Centrum sociálnych služieb MEREMA. Zariadenie úspešne reprezentoval na športových podujatiach, ako napr. špeciálna zimná olympiáda v Toronte a v Nagane či Európsky futbalový turnaj v Luxembursku a v Holandsku.

Boženka Mrkevčíková
Jej domovom je Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi v Pezinku. Napriek svojmu veku je stále účastná spoločenského života, je nápomocná každému so svojho okolia, je veľmi empatická, ľudská a srdečná.

Alexandra Zelenayová
Jej domovom je Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov RAČA, kde sa podieľa na organizovaní rôznych podujatí, s obľubou podujatia moderuje a prispieva svojimi básničkami.

Kategória zamestnanec/zamestnankyňa zariadenia sociálnych služieb

Darina Bartoňová
Pracuje v Centre sociálnych služieb Sibírka už viac ako 26 rokov na pozícii kuchárka. Je to osôbka s veľkým srdcom, pri ktorej nikto nezostane hladný. V práci je zodpovedná, svedomitá.

Katarína Schügerlová
Už viac ako 31 rokov pracuje v Centre sociálnych služieb Sibírka ako zdravotná sestra. Pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti veľmi empaticky a profesionálne pristupuje ku každému prijímateľovi.

Jana Strašilová
Pracuje v Centre sociálnych služieb Sibírka 27 rokov ako sociálny terapeut. Patrí k ľuďom, ktorí nikdy nezaváhajú, keď vidia, že človek v ich blízkosti potrebuje pomoc.

Mária Podhorská
Svoj profesijný život zasvätila v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO, kde pracuje 28 rokov. V práci je cieľavedomá, jej pracovné výsledky sú bezchybné a vynikajúce.

Ružena Kukučková
Pracuje v Gaudeamus-zariadenie komunitnej rehabilitácie už 35 rokov, v súčasnosti ako opatrovateľka. Práca je pre ňu poslaním.

Kristína Braunová
Už viac ako 36 rokov pracuje v Gaudeamus- zariadenie komunitnej rehabilitácie na pozícii upratovačka. Napriek tomu, že je jej práca fyzicky vyčerpávajúca, vykonáva ju s nasadením, láskou a zodpovedne.

Natália Redekyová
V Gaudeamuse – zariadení komunitnej rehabilitácie pracuje takmer 30 rokov na pozícii kuchárka. Je obetavá, ústretová ku kolegom, vždy ochotná pomôcť, poradiť v každej situácii.

Martina Urbanová
Pracuje v Gaudeamuse – zariadení komunitnej rehabilitácie už 25 rokov, v súčasnosti ako sociálny pedagóg. Rozumie reči nehovoriacich, naučí chodiť nechodiacich a naučí rozprávať nepočujúcich.

Mária Suchárová
Pracuje viac ako 20 rokov v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľ ako sociálna pracovníčka. Jej individuálny prístup si vážia najmä prijímatelia, ktorých problém sa vždy snaží citlivo a efektívne vyriešiť.

Ivana Vadovičová
Pracuje v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľ na pozícii sestra viac ako 10 rokov. Ku klientom pristupuje individuálne, rôznymi odbornými technikami sa snaží posilňovať ich silné stránky.

Ružena Mičunková
Do Centra sociálnych služieb MEREMA bola prijatá v roku 2003, aktuálne pacuje na pozícii úsekovej sestry. K práci pristupuje zodpovedne, riadi sa životným krédom „o chlapcov sa snažím starať ako o vlastné deti“.

Soňa Dobšovičová
V Centre sociálnych služieb MEREMA pracovala od roku 1997 ako inštruktorka pracovnej rehabilitácie. Dokázala svojich chlapcov, ako im hovorila, motivovať k pracovným a voľnočasovým aktivitám, čím prispela k ich napredovaniu.

Beata Kevická
Pracuje v Domove sociálnych služieb Rozsutec na pozícii opatrovateľka. Úlohy plní na vysoko profesionálnej úrovni. Vynikajúco zvláda záťažové situácie, je vždy ochotná podieľať sa na chode zariadenia.

Katarína Hollá
Je zamestnankyňou Centra sociálnych služieb profesora Karola Matulaya, aktuálne ako liečebná pedagogička v Regionálnom centre autizmu. Rada pomôže pri mnohých aktivitách – či ide o praktické ukážky práce pre mladšie kolegyne alebo vypracovanie odborných postupov.

Margita Štrbíková
Svoje poslanie pomáhať iným napĺňa v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, aktuálne na pozícii asistentka podporovaného bývania. Jej pričinením našli mnohí prijímatelia svoj cieľ na ceste k samostatnosti.

Zuzana Fischerová
Pracuje v Centre sociálnych služieb Pod Karpatmi na pozícii manažérky ekonomicko-prevádzkového úseku. Okrem kvalitného plnenia si svojich povinností šíri okolo seba pozitívnu energiu a radosť.

Dana Hreusová
Je dlhoročnou zamestnankyňou Centra sociálnych služieb pod Karpatmi. Jej energiu a nadšenie pre prácu so seniormi v zariadení nikto neobehol. Svoju prácu robí celým srdcom, pretože ju miluje.

Eva Lončarová
Pracuje v Zariadení sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí od roku 2009. Celý svoj profesionálny život venovala účtovníctvu a ekonomickej administratíve. Okrem

Danka Šrutková
Pracuje v Zariadení sociálnych služieb Pod hradom na pozícii opatrovateľka. Je vzácny človek. Nikdy jej nechýba úsmev na tvári, vždy vie poradiť a ochotná je pomôcť.

Tomáš Kollár
Pracuje v Zariadení sociálnych služieb ROSA 23 rokov na pozícii vychovávateľ-muzikoterapeut. Počas svojej práce desiatke klientom priblížil svet zvukov, hudby, melódie, sám im vyrobil hudobné nástroje šité na mieru.

Zuzana Cagáňová
Pracuje v Zariadení sociálnych služieb ROSA 27 rokov, aktuálne ako vedúca špecializovaného zariadenia pre deti s PAS. Svojou pozitívnou povahou si získala priazeň, pozornosť a rešpekt detí aj s tým najťažším zdravotným znevýhodnením.

Zdenka Sabršúlová
Napriek tomu, že v Zariadení sociálnych služieb ROSA pracuje nepretržite 36 rokov, chodí do práce s úsmevom, plná energie a pripravená klientom spríjemniť deň. Je odborne erudovaná a kolektívom uznávaná.

Alica Plevová
Pracuje v Domove sociálnych služieb v Báhoni viac ako 20 rokov na pozícii sestra. Ošetrovateľskú starostlivosť klientom poskytuje profesionálne, kladie dôraz na ich zdravotné, sociálne a osobné potreby tak, aby boli vo fyzickej a duševnej pohode.

Pavla Zvolenská
Pracuje v Domove sociálnych služieb v Báhoni od roku 2001 ako opatrovateľka. Aj keď práca opatrovateľky patrí medzi najnáročnejšie povolania, vníma ju ako poslanie, vykonáva ju obetavo a s veľkou láskou.

Tomáš Hanák
Už viac ako 20 rokov pracuje v Domove sociálnych služieb v Báhoni na prevádzkovom úseku ako elektrikár a kurič. Svoju prácu vykonáva trpezlivo, zodpovedne a svedomite, a dbá na jej kvalitu.

Mária Kováčová
Pracuje v Domove sociálnych služieb v Báhoni takmer 20 rokov na pozícii účtovník, majetkár. K svojej práci pristupuje veľmi zodpovedne. Je vždy ochotná poradiť a pomôcť aj kolegyniam z iných zariadení.

Anna Hlavajová
Pracuje v Centre sociálnych služieb Javorinská 26 rokov, aktuálne pomáha pri výdaji stravy prijímateľom. Je veľmi pracovitá, spoľahlivá, svoju prácu vykonáva s veľkou zodpovednosťou.

Ingrid Mišeková
Zastáva v Centre sociálnych služieb Javorinská pozíciu sociálnej pracovníčky. V rámci terapií sa venuje muzikoterapii. Baví ju objavovať účinky hudby a zvukov nielen na telo človeka, ale aj myseľ a psychiku.

Mária Geršičová
V Centre sociálnych služieb Javorinská pracuje ako opatrovateľka. Prácu vykonáva svedomito, voči klientom je empatická, trpezlivá, snaží sa im vytvárať prostredie, v ktorom sa cítia rešpektovaní.

Jozefína Siroňová
Pracuje v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov RAČA ako sanitárka. Patrí medzi stálych zamestnancov, je pilierom a oporou, má zmysel pre zodpovednosť a spravodlivosť.

Veronika Struhárová
Pracuje v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov RAČA ako staničná sestra. Svoje povinnosti si vykonáva svedomito, precízne, zodpovedne. Aktívnym prístupom k plneniu úloh sa podieľa na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb.

Viera Mitterová
Patrí medzi najdlhšie zamestnaných v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov RAČA. Jej agendou je správa majetku. Má zmysel pre zodpovednosť, dokáže zariadenie posunúť vpred a nájsť cestu, ako prekonať prekážky.

Jana Chytilová
Pracuje v Domove sociálnych služieb v Báhoni od roku 2009 ako inštruktor sociálnej rehabilitácie. Je stále aktívna. V zariadení ju často nazývajú „naša režisérka“, lebo tvorí a režíruje či už divadelné, spevácke alebo tanečné predstavenia prijímateľov.

Barbora Suchová
Pracuje v Centre sociálnych služieb Sibírka, ako arteterapeutka. Vo svojej práci vidí zmysel, neustále prináša návrhy na zlepšovanie sa vo výtvarnej terapii, čím napomáha rozvíjať schopnosti a zručnosti prijímateľov.

Kategória Dobrovoľníctvo v sociálnych službách

Pani Miriam Lachová, majiteľka a zároveň riaditeľka firmy Human Dynamic Europe – za dlhoročnú dobrovoľnícku činnosťou v Centre sociálnych služieb profesora Karola Matulaya pre deti a dospelých, kde pomáha skvalitňovať život ľuďom so zdravotným postihnutím.

Kategória Zariadenie sociálnych služieb

Ocenené bolo Špecializované zariadenie Zariadenia sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí.