VIDEO: Medzi Račou a Sv. Jurom vzniká obrovská diaľničná križovatka

3074

Medzi Račou a Svätým Jurom vzniká nová križovatka s budúcou diaľnicou D4. Už dnes je vidieť, že pôjde o masívnu stavbu. Pozrite si unikátny letecký záber, ako pokročila výstavba.

Križovatka D4 s cestou II/502 je navrhnutá ako mimoúrovňová v tvare modifikovanej deltovitej križovatky. Je umiestnená severozápadne od cesty II/502, v priestore existujúcich vinohradov. Nedávno modernizovaná žel. trať Bratislava – Žilina je mimoúrovňovo prekrižovaná jedným mostným objektom na diaľnici D4, ktorým sa zároveň mimoúrovňovo prekrižuje aj cesta II/502.

Polovica cesty II/502 (smer Pezinok) ostáva zachovaná v súčasnej polohe, riešenie rešpektuje existujúce vzdušné vedenie ZVN 400 kV. Križovatka Rača zabezpečuje prepojenie všetkých dopravných smerov a skladá sa z 10 križovatkových vetiev.

Dĺžka križovatky je 1,2 kilometra a kvôli jej výstavbe muselo byť vyklčovaných až 23 ha viníc.