Vláda schválila balíček na pomoc obyvateľom a firmám

1910

Cieľom návrhu zákona je ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám, podnikateľom a zamestnancom aj zamestnávateľom, pred následkami pandémie.

Opatrenia riešia tieto oblasti:

  • správa daní
  • dovoz tovaru
  • štátna služba príslušníkov finančnej správy
  • dane z motorových vozidiel
  • správne poplatky
  • účtovníctvo
  • dane z príjmov
  • finančná pomoc
  • dohľad nad finančným trhom
  • rozpočtové pravidlá

Kompletný návrh zákona nájdete tu:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24687/1