Vlaková zastávka Lamačská brána by mala fungovať v roku 2023

3287

Železnice už vyhlásili súťaž aj pre novú zastávku Lamačská brána. Osobné vlaky by mali na konci roka 2023 začať zastavovať aj na novej zastávke Lamačská brána pri OC Bory. 

Po nedávnom vyhlásení obstarávania zhotoviteľa projektovej dokumentácie a stavebných prác pre nový terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Vrakuňa vyhlásili Železnice Slovenskej republiky verejnú súťaž aj pre TIOP Lamačská brána v lokalite Bory na dvojkoľajnej železničnej trati medzi Lamačom a Devínskou Novou Vsou. Aj v tomto prípade sa hľadá nielen zhotoviteľ projektovej dokumentácie, ale zároveň aj zhotoviteľ stavebných prác.

Nová železničná zastávka Lamačská brána, ktorá bude slúžiť najmä pre obsluhu rozvíjajúcej sa štvrte Bory, bude situovaná neďaleko nákupného centra Bory Mall pri plánovanom vyústení predĺženej Saratovskej ulice na Boroch. Projekt zastávky počíta s realizáciou predĺženia Saratovskej ulice pred alebo súčasne s realizáciou zastávky Lamačská brána. V rámci vybudovania predĺženia Saratovskej ulice sa vybuduje nový most, popod ktorý povedie nová komunikácia, ktorá zabezpečí aj prístup k novej zastávke. Pôvodne bolo plánované aj vybudovanie veľkého záchytného parkoviska P+R pri tejto zastávke, ale od jeho realizácie sa nakoniec upustilo pre nesúhlas vlastníkov pozemkov. Pre cyklistov bude k dispozícii prístrešok pre parkovanie bicyklov.

Umiestnenie zastávky Lamačská brána pri predĺženej Saratovskej ulici a ceste II/505 (DÚR, Reming consult, a.s., 1/2018)

V súvislosti s výstavbou TIOP Lamačská brána sa nepočíta s budovaním nových zastávok MHD, pre prestup medzi vlakmi a MHD bude k dispozícii existujúca autobusová zastávka OC Bory na ceste II/505, prípadne zastávka Agátová na Saratovskej ulici. Plný význam nadobudne zastávka Lamačská brána až po predĺžení električkovej trate z Dúbravky smerom na Bory, resp. Devínsku Novú Ves. Električková trať by v budúcnosti mala prechádzať ponad železničnú trať mostným objektom. Výhľadovo sa potom uvažuje s prepojením železničnej a električkovej zastávky lávkou.

Zastávka bude mať dve krajné, čiastočne prestrešené nástupištia. Keďže trať je v mieste plánovanej zastávky Bory umiestnená na násype, pre prístup k zastávke budú zriadené schodiská od predĺženej Saratovskej ulice a bezbariérový prístup budú zabezpečovať výťahy. Pri budovaní zastávky sa zrekonštruujú obe koľaje, pričom návrh jedného z nástupíšť zohľadňuje výhľadové strojkoľajnenie tejto trate. Pri výstavbe zastávky sa prebuduje aj jeden mostný objekt na poľnej ceste, ktorý sa zároveň rozšíri pre plánovanú tretiu koľaj na tejto trati. Detaily je možné nájsť v dokumentácii pre územné rozhodnutie (DÚR).

Aby bola vlaková doprava atraktívna v rámci integrovaného dopravného systému, dôležitá bude aj pravidelná taktová doprava. Podľa DÚR bude možné na súčasnej dvojkoľajnej trati dosiahnuť v čase špičiek najviac 20-minútový interval osobných vlakov a 30-minútový v čase dopravného sedla. Kratší interval prichádza do úvahy až po vybudovaní tretej koľaje.

Vybudovanie zastávky Lamačská brána sa predpokladá do 24 mesiacov, pričom železnice by ju chceli vybudovať do konca roka 2023. Naprojektovanie a vybudovanie zastávky by malo stáť cca 6,374 mil. € bez DPH.

Zdroj: imhd.sk