Vnútroblok Za Hradbami v Pezinku sa mení na Aktívny park

781

V Pezinku vzniká unikátny projekt, určený všetkým vekovým kategóriám. Jeho súčasťou bude okrem detských ihrísk, multifunkčné ihrisko, workoutové ihrisko, terasa i fitnes zóna.  

Práce na Aktívnom parku Za hradbami sa začali už koncom minulého roka, kedy sa odstránili všetky hracie prvky a vybúrali priľahlé asfaltové povrchy. Vzhľadom na nízke nočné teploty v zimných mesiacoch sa v prácach pokračovalo až vo februári. Po vyčistení betónových múrov sa na ne aplikovala sanačná omietka.

„V polovici marca sa začalo s betonážou nových spevnených plôch a následným strojným hladením a tzv. metličkovou povrchovou úpravou. Tento technologický postup si vyžadoval jeden deň práce aj po 22.00 h,“ vysvetlil Igor Vavrovič, referent výstavby Mestského úradu Pezinok.  

Projekt v celkovej hodnote viac ako 166 0000 €  by mal byť  v prípade priaznivého počasia ukončený do konca marca 2021.

Zdroj: Pezinok