Vo vajnorskom Rakús parku pribudlo petangové ihrisko

1223

Spoločne s primátorom hlavného mesta Matúšom Vallom a vajnorskými seniormi z Jednoty dôchodcov slávnostne otvorili vo Vajnoroch nové petangové ihrisko v Rakús parku.

„Chcem vyzdvihnúť, že ľudí zaujíma verejný priestor a neboja sa vyhrnúť si rukávy a priložiť ruku k dielu. Taktiež oceňujem, že zástupcovia Jednoty dôchodcov sa chcú o priestor aj naďalej starať a zveľaďovať ho. Poďakovanie patrí hlavne pánovi Krištofičovi a jeho manželke, ktorí sú autormi myšlienky petangového ihriska,“ približuje starosta Vajnor Michal Vlček.

Projekt by sa nebol zrealizoval bez angažovania sa mestskej a miestnej poslankyne Moniky Debnárovej, ktorá projekt koordinovala a dôchodcom svedomito pomáhala. Využila na podporu projektu financie z jej poslaneckých priorít. Časť rozpočtu na poslanecké priority mestská časť schválila ako nový spôsob angažovania sa poslancov v projektoch alebo opatreniach na skvalitnenie verejného záujmu v rámci Vajnor.

„Verím, že počasie dopraje čo najdlhšie, aby Rakús park bol svedkom mnohých petangových či šachových turnajov,“ dodáva starosta.

Zdroj: Michal Vlček-starosta Vajnor