Voľné miesta pre druhé kolo prijímacieho konania na stredné školy pre školský rok 2022/2023

8218

Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje voľné miesta pre druhé kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 na školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Vzhľadom na to, že počty voľných miest na jednotlivých školách sa ešte menia, aktuálne informácie o počte voľných miest možno získať od riaditeľov jednotlivých škôl.

Druhé kolo prijímacieho konania