Vybudovanie 2 ukotviteľných plávajúcich pontónov s príslušenstvom v obci Tomášov

576

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Vybudovanie 2 ukotviteľných plávajúcich pontónov s príslušenstvom a prístupovou lávkou k brehu Malého Dunaja.

V rámci projektu došlo k vybudovaniu 2 ukotviteľných plávajúcich pontónov s príslušenstvom a prístupovou lávkou k brehu Malého Dunaja. K pontónom bola spevnená aj príjazdová cesta umožňujúca prístup aj pre jednotlivcov s obmedzenými pohybovými možnosťami.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-HU (vo výške 27 444 €).

Okres: Senec

Obec: Tomášov

Celkové výdavky projektu: 32 287 €