Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Sološnica

697

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Sološnica.

Projekt financovaný z externých zdrojov prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Okres: Malacky

Obec: Sološnica

Celkové výdavky projektu: 107 370 €