Vybudovanie detského a športového ihriska v obci Lozorno

786

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Vybudovanie detského a športového ihriska v obci Lozorno.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Malacky

Obec: Lozorno

Celkové výdavky projektu: 96 357 €