Vybudovanie doprávného ihriska na časti školského dvora v obci Dunajská Lužná

742

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Vybudovanie dopravného ihriska na časti školského dvora jednej z materských škôl.

Materská škola v obci má niekoľko elokovaných pracovísk s veľkým počtom detí. Obec aj z tohto dôvodu pristúpila k vybudovaniu dopravného ihriska na časti školského dvora jednej z materských škôl, ktorá nebola využívaná. Vybudovaním dopravného ihriska majú deti možnosť zážitkovým spôsobom získavať základné skúsenosti z dopravy a učiť sa dbať na vlastnú bezpečnosť. Tu vykonávané aktivity sú zamerané na cieľavedomé rozširovanie poznatkov z dopravnej výchovy, na záujem dieťaťa o bezpečné správanie sa na ceste.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Dunajská Lužná

Celkové výdavky projektu: 10 844 €