Vybudovanie nového spojovacieho chodníka v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

638

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Vybudovanie nového spojovacieho chodníka s dvoma schodiskami.

Na pôvodne zatrávnenej ploche svahu bol vybudovaný nový spojovací chodník s dvoma schodiskami medzi existujúcim chodníkom na Sumbalovej ulici a chodníkom na Karloveskej ulici, s prepojením aj na lávku pre peších ponad električkovú trať so schodiskom k zastávke. Nový chodník zaisťuje jednoduchší a bezpečnejší peší presun na Karloveskú ulicu po svahu nielen zo Sumbalovej ulice, ale aj z ulice Jána Stanislava a okolitej časti Dlhých dielov, a zlepšuje tým aj dostupnosť na zastávku MHD.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mestskej časti financovaný z rozpočtu mestskej časti.

Okres: Bratislava

Obec: Mestská časť–Karlova Ves

Celkové výdavky projektu: 79 682 €