Výpadok konkrétneho lieku sa často netýka len Slovenska

673

Výpadok konkrétneho lieku sa často netýka len Slovenska, ale ide o problém celého regiónu, celej Európskej únie alebo sveta. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv v reakcii na množiace sa otázky o prerušení či zrušení dodávok liekov. Informovala o tom jeho hovorkyňa Magdaléna Jurkemíková.

„Prerušenie dodávok liekov je komplexný problém, ktorý nemá jednoduché riešenie. Aj keď lieky nie sú bežný tovar a vzťahujú sa na ne určité zákonné obmedzenia a povinnosti pre výrobcov, distribútorov či držiteľov registrácie, ovplyvňujú ich zároveň aj trhové mechanizmy,“ skonštatoval ústav. Ozrejmil, že nedisponuje zákonnými mechanizmami, ktoré by mu umožňovali zabezpečiť dostupnosť liekov na slovenskom trhu. „Za dostupnosť liekov zodpovedá držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku a výrobca,“ podotkol s tým, že dôvody nedostupnosti sú mnohokrát objektívne.

Medzi príčiny dlhodobej či krátkodobej nedostupnosti liekov patria podľa neho napríklad reexport, výrobné dôvody, ako nedostatočné kapacity či nedostatok personálu alebo logistické dôvody, napríklad omeškanie vstupných surovín vrátane účinných látok. Ovplyvňuje to aj neúčelné hromadenie liekov pacientmi či nárazovo zvýšený dopyt po niektorých typoch liekov, napríklad pri rozšírení respiračných ochorení.

Príčinou môžu podľa ŠÚKL byť i mimoriadne situácie, ako napríklad pandémia ochorenia COVID-19 alebo vojenský konflikt na Ukrajine. „Spôsobili vyšší dopyt po určitých liekoch, a zároveň priniesli obmedzenia pri distribúcii liekov, ako aj výpadky personálu pre práceneschopnosť,“ ozrejmil.

Výpadky môžu mať podľa neho závažný dosah aj na pacientov. Ústav preto upozornil, že sú viaceré možnosti, ktoré majú za cieľ zabezpečiť dostupnosť liekov pre pacientov, napríklad dovoz cudzojazyčných balení liekov, generická substitúcia či terapeutické použitie neregistrovaného lieku. Medzi dlhodobé riešenia, ktoré môžu pomôcť slovenským pacientom, patria podľa neho podpora lokálneho farmaceutického priemyslu, podpora individuálnej prípravy liekov v lekárňach či zefektívnenie regulácie mimoriadneho dovozu liekov.

Zdroj: TASR