Výstavba multifunkčného školiaceho centra v obci Chorvátsky Grob

647

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Výstavba multifunkčného školiaceho centra v areáli ZŠ Javorová alej.

Objekt slúži na vzdelávanie detí a mládeže vrátane realizovania voľnočasových aktivít ako aj centrum volného času prípadne SKD so záujmovým vzdelávaním krúžky, dielne, kurzy, jazykové a umelecké učebne.
Vstupné údaje dispozície objektu: Súčasťou objektu sú dva priestory – učebne, každá s kapacitou 24 miest pre študentov a jedno miesto pre vyučujúceho lektora. Priestor určený pre prevádzku skladu / technická miestnosť, priestor určený pre upratovačku, pre umiestnenie skriniek – šatne, oddelené sociálne zariadenia samostatne pre 48 žiakov a pre lektorov a miestnosť pre prípravu lektorov školiteľov. Na streche školiaceho centra sú umiestnené fotovoltaické panely, na stenách MŠC sú lanká na vertikálnu zeleň pre vytvorenie optimálnej klímy.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Chorvátsky Grob

Celkové výdavky projektu: 174 765 €