Výstavba Pump tracku v obci Budmerice

950

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Výstavba Pump tracku v obci Budmerice.

Prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2021 sa obci Budmerice podarilo vytvoriť nový priestor pre aktívne a zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže.

Pump tracková dráha sa nachádza v areáli miestnej základnej školy a je prístupná nie len občanom obce Budmerice, ale tiež širokej verejnosti nášho regiónu. Je pre nás dôležité, aby mládež inklinovala k zdravému spôsobu života a životnému štýlu a predchádzala tak viacerým civilizačným ochoreniam, ako sú obezita, poruchy pohybového aparátu a iné.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov v rámci BRDS (vo výške 6 000 €).

Okres: Pezinok

Obec: Budmerice

Celkové výdavky projektu: 16 000 €

Nová Pump tracková dráha
Výstavba novej Pump trackovej dráhy
Výstavba novej Pump trackovej dráhy