Výťahy na zastávke Kútiky sú už v prevádzke

948
Výťah na nástupišti smerom z centra

Na Kútikoch je už k dispozícii aj bezbariérový prístup k zastávke prostredníctvom výťahov.

Po dlhých mesiacoch od spustenia premávky električiek na zmodernizovanej karloveskej radiále boli v druhej polovici augusta do prevádzky uvedené aj nové výťahy na zastávke Kútiky, ktoré zabezpečujú bezbariérový prístup na zastávku z nadjazdu nad ňou. Nové výťahy od firmy Schindler majú kapacitu 15 osôb, pričom k dispozícii je aj jedno sklápacie sedadlo. Výťahy sú tiež vybavené hlasovým oznamovaním staníc. V prípade poruchy sa cestujúci môžu prostredníctvom komunikačného zariadenia spojiť s nepretržitým dispečingom výťahov. Zadná stena výťahu je presklená a ponúka tak pekný výhľad na zmodernizovanú trať. Korózia na dverách výťahu na nástupišti smerom do centra mesta, ktorá bola spôsobená vodou stekajúcou z nezrekonštruovaného nadjazdu, zatiaľ nebola odstránená. Mesto si však bude uplatňovať reklamáciu.

Výťah pristavaný k nezrekonštruovanému nadjazdu

Rovnaké výťahy sa nachádzajú aj na zmodernizovanej zastávke Botanická záhrada. Tie ale zatiaľ nie sú v prevádzke, hoci posledný známy termín bol v polovici júna tohto roka. Očakávame, že by sa tak mohlo stať do začiatku vysokoškolského roka v septembri, kedy sa zvýši frekvencia cestujúcich na tejto zastávke.

Výhľad cez zadnú presklenú stenu výťahu
Interiér výťahu
Ovládací panel výťahu ponúka na výber dve destinácie
Cestujúci vo výťahu vidia na prichádzajúcu električku

Zdroj: www.imhd.sk