Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu z BRDS na podporu kultúry na rok 2020 je otvorená

1915

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK zverejnil 20. decembra 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2020. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 26. januára 2020.

Finančná alokácia pre BRDS na podporu kultúry na rok 2020 je maximálne do výšky 440 000.00 EUR.

Zámerom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) na podporu kultúry je využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na území Bratislavského samosprávneho kraja v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v záujme rozvoja územia BSK. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je najmä podpora projektov umeleckej tvorby, kultúrnych aktivít a podujatí, kultúrnej osvety v regióne. BRDS na podporu kultúry má slúžiť ako nástroj efektívnej systémovej finančnej podpory pre všetky oprávnené subjekty špecifikované vo výzve, pôsobiace v kraji v oblasti kultúry. Dlhodobým zámerom je premena Bratislavského kraja na symbol modernej, progresívnej a rozmanitej kultúry, ktorá je aktívnou súčasťou života jeho obyvateľov a základom charakteristiky „Bratislava – región kultúry“.

Výzva je otvorená v 5 oblastiach podpory, v ktorých je následne potrebné zaradiť projekt do príslušnej podoblasti podľa jeho umeleckého žánru:

1. Tvorba a prezentácia diela 

 • 1.1 Divadlo a tanec
 • 1.2 Hudba
 • 1.3 Vizuálne umenie
 • 1.4 Literatúra
 • 1.5 Tradičná kultúra a folklorizmus
 • 1.6 Medziodborové umelecké aktivity
 • 1.7 Audiovizuálne umenie

1. Tvorba a prezentácia diela 

 • 2.1 Divadlo a tanec
 • 2.2 Hudba
 • 2.3 Vizuálne umenie
 • 2.4 Literatúra
 • 2.5 Tradičná kultúra a folklorizmus
 • 2.6 Medziodborové umelecké aktivity
 • 2.7 Audiovizuálne umenie

3. Malé festivaly, prehliadky, súťaže a sympóziá 

 • 3.1 Divadlo a tanec
 • 3.2 Hudba
 • 3.3 Vizuálne umenie
 • 3.4 Literatúra
 • 3.5 Tradičná kultúra a folklorizmus
 • 3.6 Medziodborové umelecké aktivity
 • 3.7 Audiovizuálne umenie

4. Veľké festivaly, prehliadky, súťaže a sympóziá 

 • 4.1 Divadlo a tanec
 • 4.2 Hudba
 • 4.3 Vizuálne umenie
 • 4.4 Literatúra
 • 4.5 Tradičná kultúra a folklorizmus
 • 4.6 Medziodborové umelecké aktivity
 • 4.7 Audiovizuálne umenie

5. Výskum a odborná reflexia

 • 5.1 Divadlo a tanec
 • 5.2 Hudba
 • 5.3 Vizuálne umenie
 • 5.4 Literatúra
 • 5.5 Tradičná kultúra a folklorizmus
 • 5.6 Medziodborové umelecké aktivity
 • 5.7 Audiovizuálne umenie
 • 5.8 Podpora pamäťových aktivít a fondových inštitúcií

Žiadatelia o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2020 musia projekty registrovať v elektronickom informačnom systéme na doméne http://dotacie.region-bsk.sk/ a  doručiť v tlačenej podobe do podateľne Úradu BSK. Viac informácií je dostupných na webovej stránke www.brds.sk

Pre žiadateľov o dotácie pripravuje BSK zároveň informačný seminár k výzve Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2020, ktorý sa uskutoční dňa 9.1. 2020 o 10:00 v priestoroch Úradu BSK, Sabinovská 16, na prízemí vo veľkej rokovacej miestnosti. V prípade záujmu zúčastniť sa semináru prosím potvrďte svoju účasť na adrese: Andrea.Cavojska@region-bsk.sk