Vzácny nález pri župe: Podstavec pre nemeckú techniku

1058
Takto vyzeral podstavec kedysi. Pri župe sa našli jeho zvyšky.
Takto vyzeral podstavec kedysi. Pri župe sa našli jeho zvyšky.

V blízkosti Drieňovej ulice sa kedysi nachádzala významná obranná línia. Jeden z jej prvkov, monoblokový podstavec, sa našiel kúsok od nášho úradu.

Československá republika bola v medzivojnovom období jednou z prvých prekážok nemeckej ambície opätovne obnoviť veľmocenský vplyv v strednej Európe. Rastúce napätie sa prejavovalo predovšetkým v oblasti vzťahov medzi majoritným českým obyvateľstvom a sudetonemeckou minoritou. Prirodzene eskalovalo aj do oblasti zahraničnopolitických vzťahov medzi Nemeckom a Československom.

Septembrová kríza a podpis Mníchovskej dohody v roku 1938 znamenali zásadné mocensko-politické zmeny na mape vtedajšej Európy. Pre Tretiu ríšu sa Bratislava v nasledujúcich rokoch stala mimoriadne strategickou najmä svojou polohou. Umožňovala kontrolu Dunaja, riečnej dopravnej tepny a zároveň bola aj prirodzeným obranným bodom. Aj preto na prelome rokov 1943 a 1944 vznikol plán obrany mesta známy pod názvom „Festung Pressburg“.

Univerzálny podstavec pre nemeckú techniku bol monoblokovým betónovým prefabrikátom a jeho účelom bolo vytvorenie stabilného bodu pre palebné alebo pomocné zariadenia protivzdušnej obrany.
Univerzálny podstavec pre nemeckú techniku bol monoblokovým betónovým prefabrikátom a jeho účelom bolo vytvorenie stabilného bodu pre palebné alebo pomocné zariadenia protivzdušnej obrany.

Na vyvýšených a strategických bodoch vznikli pozície protivzdušnej obrany – Luftschutz, tvorené protileteckými delostreleckými batériami a pomocnými prvkami ako pozorovateľne a podstavce pre techniku. Prvok tejto protivzdušnej obrany, univerzálny monoblokový podstavec, sa našiel aj pri budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. V okolí Drieňovej ulice sa nachádzala významná obranná línia, protiletecké postavenie. Zachované prvky „Festung Pressburg“ dokladajú veľkosť a rozmanitosť obranného systému Bratislavy obdobia druhej svetovej vojny.