Malokarpatské múzeum aj vzdeláva. Múzejní pedagógovia vás pozývajú na prednášky

916

Popri návšteve župného Malokarpatského múzea v Pezinku môžete získať nové vedomosti a zručnosti.

Múzejná pedagogika sa venuje aktivitám a programom v múzeu a služby pedagógov sú určené všetkým, ktorých zaujímajú dejiny regiónu, zároveň radi objavujú a sú aktívni. Je to skvelé riešenia napríklad pre žiakov, ktorí sa takto lepšie zoznámia s preberanou témou. Žiaci sami objavujú, pracujú a vypĺňajú úlohy. Vyučujúcim odporúčame navštíviť vzdelávacie programy v rámci oživenia klasického spôsobu výučby.

PROGRAMY V DOČASNEJ PONUKE

Pezinskí pamiatkoví pátrači – od 8. 9. 2020

„Ako dobre poznáme Pezinok a jeho pamiatky?“

Malokarpatské múzeum v Pezinku ponúka školám po prvýkrát nový vzdelávací program mimo svojej sídelnej budovy. Odkryjeme spolu tajomstvá historického centra mesta, poprechádzame sa uličkami a upriamime svoju pozornosť na pamiatky, okolo ktorých možno kráčame bez povšimnutia. Počas celého programu budeme spolu len vonku, čo určite uvítajú aj pedagógovia v týchto náročných časoch.

Trvanie: 90 min
Cena: 2 €/osoba
Veková kategória: žiaci ZŠ, študeni SŠ
Program je vhodným doplnením predmetu vlastiveda a dejepis
V tieni dreva – do 30. 10. 2020
 Nový vzdelávací program vám prinesie zaujímavé poznatky o ďalšom prírodnom materiáli, dreve. V tieni dreva sa môže skrývať všeličo. Čo sa ukrýva v tieni drevených sôch sochára Jána Pribulu sa dozviete v našom múzeu.

Trvanie: 90 min
Cena: 2 €/osoba
Veková kategória: deti MŠ. žiaci ZŠ
Program je vhodným doplnením predmetu prírodoveda, výtvarná výchova.

STÁLA PONUKA PROGRAMOV

Kráľovské mesto Bozin 

„Túlať sa po uličkách slobodného kráľovského mesta, spoznávať život jeho vtedajších obyvateľov, prežiť osudové okamihy… ocitni sa s nami v samom srdci príbehu Pezinka pod Malými Karpatmi! Tam, kde sa rodilo výnimočné víno a „tieklo potokom“ až na kráľovský dvor. Mesto, ktoré na mapách strednej Európy zaujalo svoje miesto už viac ako pred 800 rokmi, sa v minulosti tešilo významnému postaveniu v malokarpatskom regióne. Príď sa k nám do múzea na vlastné oči a uši presvedčiť, ako to vlastne začalo a čo sa za tie roky zmenilo.“

Vzdelávací program sa venuje základným historickým súvislostiam v kontextoch vývoja Pezinka a jeho vzrastajúceho významu v malokarpatskom regióne i mimo neho. Sleduje podložené dôkazy prvého osídlenia územia, kroky vedúce k získaniu štatútu slobodného kráľovského mesta a rozhodujúce okamihy pri utváraní tváre mesta. 

Trvanie: 90 min
Cena: 2 €/osoba
Veková kategória: deti MŠ, žiaci ZŠ, študenti SŠ
Program je vhodným doplnením predmetu dejepis, prvouka, vlastiveda, regionálna výchova.

Pivnica a jej tajomstvá 

„Vo mne tma a vonku svetlo, vo mne zima, vonku teplo, vo mne príjemne a vonku mráz, pomenuj ma niekto z vás!“

Pivnica, priestor pod budovou, ktorý skrýva mnohé. Pre niekoho sklad, pre druhého priestor plný inšpirácie a tajuplných zákutí. Počas nového vzdelávacieho programu spoločne preskúmame našu pivnicu, len za pomoci svetla bateriek. Spolu zistíme, ako by mala správna pivnica vyzerať a aké pocity v nás vyvoláva. Pre žiakov sme si opäť pripravili kreatívne tvorenie z prírodného materiálu, ktorý sa neodmysliteľne spája s vinárskou pivnicou – z korku. 

Trvanie: 90 min
Cena: 2 €/osoba
Veková kategória: deti MŠ, žiaci ZŠ
Program je vhodným doplnením predmetu vlastiveda, prvouka, výtvarná výchova, regionálna výchova.

Prehliadky stálych expozícií

Prehliadky stálych expozícií Malokarpatského múzea Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatami.
Dozviete sa, čomu sa venovali ľudia v malokarpatskej oblasti v dávnej i nedávnej minulosti, ako vyzeral ich každodenný život a na vlastné oči uvidíte najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov v Európe. Pri bádaní zapojíte všetky zmysly a navštívite aj pôvodnú pivnicu, ktorá v sebe ukrýva viaceré tajomstvá.

Prehliadka nášho múzea je obohatená o interaktívne prvky, ktoré zaujmú nielen detského návštevníka. Pre starších bude pripravený netradičný vedomostný kvíz, ktorý preverí novonadobudnuté poznatky žiakov.

Trvanie: 60 min., Veková kategória: žiaci ZŠ, študenti SŠ
Cena: 2 €/os. (vhodné doplnenie predmetu dejepis)

Drak vo Svätom Jure
(miesto konania: Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure)

Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure spolu s Malokarpatským múzeom v Pezinku pripravili nový vzdelávací program pre deti materských a základných škôl.
Prostredníctvom starej povesti deti odhalia príbeh o nebojácnom junákovi, s ktorým je spätá minulosť Svätého Jura. A to nie je zďaleka všetko! 

Trvanie: 90 min., Veková kategória: žiaci MŠ, ZŠ
Cena: 2 €/os. (vhodné doplnenie predmetu dejepis, regionálna výchova, výtvarná výchova)