Domov sociálnych služieb Báhoň podporuje svojich zamestnancov vo vzdelávaní

1224

Cieľom DSS pre dospelých Báhoň je neustále skvalitňovanie poskytovania sociálnej služby svojim klientom a preto vedenie zariadenia podporuje zamestnancov vo vzdelávaní a získavaní nových zručností.

Za týmto účelom zariadenie zorganizovalo dvojdňové odborné vzdelávanie pre zdravotníckych a sociálnych zamestnancov prostredníctvom akreditovaného kurzu s názvom „Základný kurz Bazální stimulace“, kde prednášateľom bola PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD., riaditeľka INSTITUTu Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA s.r.o..

Napriek tomu, že kurz sa uskutočnil počas víkendu a zamestnanci prišli na vzdelávanie vo svojom voľnom čase, boli veľmi spokojní a radi, že sa mohli tohto vzdelávania zúčastniť. 

Zdroj: DSS PD Báhoň