WHO využíva Svetový deň zdravia na riešenie aktuálnych problémov

1010

WHO využíva Svetový deň zdravia na mobilizáciu pri riešení aktuálnych závažných problémov, ktoré priamo súvisia so zdravím alebo majú na zdravie negatívny vplyv.

Od roku 1950 je v kalendári 7. apríl zapísaný ako Svetový deň zdravia. Bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (World Health Organization – WHO) ako pripomenutie si vzniku tejto špecializovanej medzivládnej organizácie systému OSN, ktorá sa zaoberá problematikou zdravia.

Účastníci Konferencie OSN v roku 1945 jednohlasne schválili návrh Brazílie a Číny, aby v rámci OSN vznikla nezávislá medzinárodná zdravotnícka organizácia. Už o rok neskôr, v roku 1946, podpísalo 61 štátov vrátane Československa v New Yorku Ústavu Svetovej zdravotníckej organizácie s cieľom zabezpečovať čo najlepšie zdravie pre ľudí na celom svete, pričom doménou jej pôsobenia sa stala oblasť verejného zdravotníctva.

Ústava nadobudla platnosť 7. apríla 1948, keď 26 zo 61 štátov, ktoré ju podpísali, ratifikovali svoj podpis a uložili oficiálne ratifikačné listiny u generálneho tajomníka OSN. Tento dátum – 7. apríl 1948 – je zároveň dátumom vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá sídli v Ženeve. O dva roky neskôr, teda od roku 1950, si začal celý svet na podnet WHO pripomínať 7. apríl ako Svetový deň zdravia.

WHO využíva Svetový deň zdravia na mobilizáciu pri riešení aktuálnych závažných problémov, ktoré priamo súvisia so zdravím alebo majú na zdravie negatívny vplyv. Každý rok vyhlasuje WHO tému, ktorej sa Svetový deň zdravia venuje, pričom tá sa každý rok mení. Svetová zdravotnícka organizácia poukazuje na to, že súčasný svet nie je miestom, kde sú si všetci rovní, čo pandémia COVID-19 ešte viac ukázala. WHO na svojej stránke pripomína, že koronavírus zasiahol všetky krajiny, ale následky pandémie boli väčšie tam, kde bola menšia možnosť prístupu ku kvalitným zdravotným službám a lepšej zdravotnej starostlivosti. Preto si WHO dala na tento rok záväzok zabezpečiť, aby ktokoľvek a kdekoľvek mohol uplatniť svoje právo na dobrú zdravotnú starostlivosť.

V súčasnosti má WHO 194 členských štátov a s touto špecializovanou medzivládnou organizáciou v systéme OSN spolupracuje vyše 800 inštitúcií vo viac ako 80 krajinách sveta. V roku 2020 však boli vzťahy medzi USA a WHO značne napäté, keď bývalý americký prezident Donald Trump uprostred pandémie koronavírusu rozhodol, že v máji toho istého roku pozastaví financovanie Svetovej zdravotníckej organizácie. WHO označil za „bábku“ v rukách Číny a kritizoval ju za to, že zlyhala v boji proti šíreniu vírusu. Trumpova administratíva dokonca začala v júli 2020 proces oficiálneho vystúpenia z WHO, ktorý mal trvať jeden rok. Nový prezident USA Joe Biden však v januári 2021, niekoľko hodín po uvedení do úradu, podpísal nariadenie, ktorým proces vystúpenia USA z WHO zrušil. 

Kancelária WHO na Slovensku, ktorá sídli v Bratislave, bola zriadená v roku 1994. Jej úlohou je sprostredkovať informácie a dohliadať na plnenie programov spolupráce medzi WHO a Slovenskej republiky, poskytovať alebo sprostredkovať odbornú pomoc pri riešení problémov súvisiacich so zdravím, pomáhať pri všestrannom rozvoji, podpore a obnove zdravia.

Zdroj: TASR