Z archívu: Hasiči cvičili aj v dávnej minulosti

628

Zaujímavé dokumenty o histórii hasičstva uchováva Archív Modra, ktorý je pracoviskom Štátneho archívu v Bratislave  v pôsobnosti rezortu vnútra. Nachádza sa tu aj archívny fond Dobrovoľný hasičský spolok vo Sv. Jure z rokov 1881 – 1960.

Spolok vznikol v roku 1881, kedy boli prijaté jeho stanovy. Mal 91 aktívnych členov, 4 hasičské striekačky, 1 hydrofor, 100 metrov hadíc, 5 vozov s vodou, 1 voz s náradím, 14 rôznych rebríkov. Zriadené boli poriadková čata, záchranná čata, 3 hasičské družstvá a družstvo hornistov, z ktorého sa vyvinula hasičská kapela.

Cvičilo sa každú nedeľu od 14:30. Prvé verejné ukážkové cvičenie bolo 30. apríla 1882. Cvičenie viedol hasičský kapitán Gustáv Rolland, pod jeho vedením 2 hasičské družstvá úspešne zvládli ukážku záchrany a hasenia ohňa na dome číslo 160 na námestí mesta Sv. Jur.

Prvá výročná správa spolku, ktorej titulný list je na druhom obrázku, hovorí o zásahoch svätojurských hasičoch v roku 1882. Zasahovali v Slovenskom Grobe, vo Vajnoroch a Svätom Jure vrátane lesných požiarov.

27. septembra 1885 sa konalo vo Sv. Jure záverečné cvičenie miestnych hasičov na prostrednej budove mestských kasárni na Prostrednej ulici. Viaže sa k nemu tretí obrázok, na ktorom môžete vidieť zľava: rezervnú striekačku, voz s náradím, striekačku č. 1 + 2 vozy s vodou, uloženie náradia (rebríkov), striekačku č. 2 + 2 vozy s vodou a hudbu. V strede dole je postavenie divákov. 5. júla 1891 vznikla v Pezinku Okresná hasičská jednota okresu Senec – Pezinok.

Modranský archív

Archív Modra uchováva celkom takmer 5 km archívnych dokumentov zo 79 miest a obcí okresov Malacky, Pezinok a Senec.

Najstarší dokument pochádza z konca 12. storočia, najmladšie sú z roku 2010. Najvyužívanejšie sú matričné knihy z rokov 1828 – 1906. Najvzácnejšie sú archívne fondy bývalých slobodných kráľovských miest Modra, Pezinok a Sv. Jur s písomnosťami od 15. storočia do roku 1922 s kráľovskými listinami písanými na pergamene a zápisnicami mestských rád z rokov 1607 – 1922.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR