Za plyn si domácnosti v roku 2022 priplatia až stovky eur

900

Združenie pre lepšiu správu bytových domov už dlhšiu dobu eviduje neprimerané zvyšovanie cien za plyn. Problém však spôsobuje aj legislatíva, ktorú je možné jednoducho zmeniť aktívnym prístupom zo strany Ministerstva hospodárstva SR. Aj podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v roku 2022 priemerná domácnosť zaplatí za plyn niekoľkonásobne viac. Dôležitý je však účel využitia plynu, ktorý má v konečnom dôsledku vplyv na výšku účtu spotrebiteľa. Záleží teda, či plyn využívate na varenie, ohrev vody alebo aj na kúrenie.

Zdražovanie plynu sa pre mnohých ľudí stáva existenčnou otázkou, najmä pre tých, ktorí bývajú v bytovom dome s vlastnou kotolňou. Nové, niekoľkonásobne vyššie cenové výmery už chodia spoločenstvám vlastníkom bytov a nebytových priestorov a bytovým domom po celom Slovensku. Bytovky s vlastnou kotolňou sú z pohľadu plynární firemnými zákazníkmi. Premietnuté do praxe to znamená, že nespadajú pod cenovú kategóriu odberateľov samostatných domácností a nemajú tak nárok na regulované ceny plynu.

V bytových domoch so samostatnými kotolňami býva takmer polovica obyvateľov Slovenskej republiky, vrátane ľudí na dôchodku, ktorí vďaka zdražovaniu len za plyn môžu minúť v niektorých prípadoch aj viac ako polovicu svojho dôchodku.

Ako vysoké ceny vyriešiť?

Riešením by mohla byť zmena pravidiel, podľa ktorých by sa kotolne v dome zaradili do cenovej kategórie pre domácnosti alebo zmena zákona, ktorá by reguláciu rozšírila aj na bytové domy.

V tomto smere sa očakáva konanie zo strany Ministerstva hospodárstva SR. Európska komisia z dlhodobého hľadiska riešenie vidí v reforme trhu s plynom, a to prechodom na ekologickejšie palivá, či už vo forme ekologického plynu alebo vodíku vyrábaného elektrolýzou vody. Aby sa zabránilo nedostatku, krajiny EÚ budú môcť spoločne nakupovať plyn a vytvoriť si spoločné strategické rezervy, čo požadovali z dôvodu aktuálneho prudkého zdražovania plynu napríklad Francúzsko a Španielska.

Zdroj: Združenie pre lepšiu správu bytových domov