Za sociálnu službu Monitoring a signalizácia pomoci bude BSK doplácať pre každého obyvateľa

2538

Bratislavský samosprávny kraj sa stará o svojich seniorov. Za sociálnu službu Monitoring a signalizácia pomoci bude BSK doplácať pre každého obyvateľa, ktorý spĺňa podmienky a má o túto skvelú službu záujem každý mesiac až 40 eur.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Ide o poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej (krátka textová správa) alebo elektronickej komunikácie prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.

Žiadosť o zabezpečenie tejto sociálnej služby občan podáva na BSK, k žiadosti prikladá potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave. Úhrada zo strany klienta sú 3 € mesačne. Pilotný projekt poskytovať v spolupráci s neziskovou organizáciou Santea n.o. je určený prioritne pre obyvateľov mestskej časti Staré Mesto a Ružinov.

Monitorovacia služba okamžitej pomoci 24 hodín / 7 dní v týždni

Hodinky Santea Watch obsahujú množstvo senzorov a jedno tlačidlo, ktoré klienta po stlačení automaticky spojí s dispečingom. Vyškolení pracovníci dispečingu okamžite riešia momentálnu situáciu klienta hovorom priamo cez hodinky, respektíve cez komunikačný box. Obsahujú aj senzor pádu, vďaka ktorému pri páde a následnej straty vedomia príde hlásenie s polohou klienta do dispečingu, kde vyškolení pracovníci okamžite riešia danú situáciu.

Fungujú v rámci celej republiky a hovory sú pre klienta samozrejme zdarma a sú zahrnuté v službe. Ani výpadok prúdu nepreruší funkčnosť zariadenia a prístroj pracuje ďalej na batériu, až do obnovenia dodávky prúdu. Tlačidlo sprevádza klienta všade, jeho vodotesnosť umožňuje mať ho pri sebe napríklad pri sprchovaní. Či sa klient nachádza doma alebo vonku, technológia je vždy pri poruke a je pripravená kedykoľvek a kdekoľvek pomôcť.

Všetky tieto funkcie sa nastavujú a spúšťajú na diaľku prostredníctvom CMP.

Daľšie funkcie Santea Watch

  1. Meranie činnosti srdca
  2. Meranie tlaku
  3. Meranie teploty tela
  4. Meranie pohybu
  5. Meranie okysličenie krvi
  6. Možnosť nastavenia pripomienok (dodržiavanie pitného režimu, pripomienka liekov a pod.)
  7. Kontaktovanie klienta formou hovoru, ktorý klient vie prijať jedným stlačením tlačidla (kontaktovanie klienta bez nutnosti hlásenia)
  8. Senzor pádu
  9. GPS lokalizácia – kdekoľvek a vždy pri núdzovom stave (len na požiadanie klienta)

Ak viete o niekom, kto by takúto pomoc formou sociálnej služby potreboval, informujte ho. Mnoho dôchodcov nemá prístup na sociálne siete, preto im poraďte, informujte, podeľte sa s nimi.

Zdroj: Santea n.o.