Začala sa modernizácia električkovej trate od tunela do Karlovej Vsi

3444

Od soboty 2. mája 2020 je vylúčená premávka električiek do Karlovej Vsi a Dúbravky.

Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály pokračuje poslednou etapou. V sobotu 2. mája sa začínajú práce na najdlhšom a najkomplikovanejšom úseku trate od Tunela po Molecovu. V tomto úseku bude po celý čas kompletne vylúčená električková doprava a spojenie do Karlovej Vsi a Dúbravky bude riešené náhradnou autobusovou dopravou. Obmedzenia by mali trvať do septembra tohto roka, kedy bude Dúbravsko-Karloveská radiála kompletne zmodernizovaná.

Zmeny v prevádzke MHD sa dotknú električiek číslo 4️⃣ a 9️⃣, resp. zavedenia náhradnej dopravy. Prestupný bod na náhradnú autobusovú dopravu v smere do Karlovej Vsi a Dúbravky bude na Námestí Ľudovíta Štúra a na Šafárikovom námestí, kde bude možné využiť mimoriadne zariadené autobusové zastávky.

 • Linka číslo 4️⃣ v smere zo Zlatých pieskov resp. ŽST Nové Mesto bude skrátená po okruh Kamenné námestie – SND – Nám. Ľ. Štúra – Šafárikovo nám. – Kamenné nám – smer Nové Mesto.
 • Linka číslo 9️⃣ v smere z Ružinova bude z Námestia SNP pokračovať k SND – Nám. Ľ. Štúra – Šafárikovo nám. – Námestie SNP – smer Ružinov.
 • Spojenie s Dlhými dielmi zabezpečí náhradná autobusová linka X33 od Nového SND cez Molecovu na Kuklovskú.
 • Náhradná autobusová linka číslo X5 nahradí električkovú dopravu v smere do Dúbravky od Nového SND cez Molecovu až do Dúbravky – Pri kríži.
 • Linka 3️⃣2️⃣ bude mať posilnený interval na 7,5 minúty v rannej špičke a 15 minút od dopoludnia do večera.
 • Linky 3️⃣3️⃣a 1️⃣3️⃣3️⃣ budú nahradené linkou X33.

Náhradné autobusové linky X5 a X33 budú medzi centrom mesta a Molecovou premávať s celodenným kombinovaným intervalom 3-4 minúty, čím zachováme súčasný interval električkových liniek 4️⃣ a 9️⃣. Linka X5 medzi Molecovou a Dúbravkou a linka X33 medzi Molecovou a Dlhými dielmi budú od Molecovej pokračovať so 7,5 minútovým intervalom.

Autobusová zastávka „Molecova“ na Karloveskej ul. pre linky 139, X5 a N34 bude premiestnená:

 • v smere Jurigovo námestie za križovatku Molecova – Karloveská približne 150 m za pôvodnú polohu (za čerpaciu stanicu Shell)
 • v smere Botanická záhrada pred križovatku Molecova – Karloveská pred križovatku – v priestore odbočovacieho jazdného pruhu na Dlhé diely, približne 100 m pred stálu polohu.

Autobusová zastávka „Molecova“ na Molecovej ul. pre linky 32, X33 a N33 v smere Botanická záhrada bude premiestnená pred križovaku Molecova – Karloveská, približne 100 m pred stálu polohu.

Kvôli rekonštrukcii trate bude na Karloveskej vylúčené ľavé odbočenie z mesta na Molecovu smerom na Dlhé diely. Automobily aj autobus 3️⃣2️⃣ budú električkovú trať prechádzať na úrovni bývalej zastávky Jurigovo námestie, vrátia sa naspäť k Molecovej a na Dlhé diely budú pokračovať pravým odbočením.

Dočasné dopravné obmedzenia, súvisiace s dokončovacími prácami ešte z prvej etapy rekonštrukcie Dúbravsko-Karloveskej radiály, budú aj v úseku medzi Molecovou a Damborského, tie sa však budú postupne s dokončenými prácami uvoľňovať do normálneho režimu prevádzky.

Spojenie Dúbravky, Karlovej Vsi a Dlhých dielov s centrom mesta bude v nasledujúcich mesiacoch komplikované, preto vás prosíme o zhovievavosť. V septembri sa dopravné provizórium, ktoré viac ako rok trpezlivo znášate, skončí a cestovanie s MHD aj s individuálnou dopravou bude kvalitnejšie a rýchlejšie ako bolo doteraz.

Čo prinesie projekt modernizácie električkovej trate?

 • vybudovanie prestupného uzla Molecova, kde pri prestupe na Dlhé diely a z Dlhých dielov nebude nutné prechádzať cez cestu,
 • vybudovanie koľajovej spojky za zastávkou Molecova pri kostolíku, ktorá umožní otáčanie obojsmerných električiek; pôvodné odstavné koľaje budú nahradené jednou uprostred trate,
 • zlúčenie zastávok Jurigovo nám. a Segnerova,
 • úprava obratiska Karlova Ves na otáčanie električiek a autobusov náhradnej dopravy v smere z centra aj Dúbravky
 • výstavba združenej zastávky Damborského (Záluhy), kde bude zabezpečený prestup medzi električkami a autobusmi na spoločnej zastávke,
 • doplnenie bezbariérových prístupov na zastávky,
 • doplnenie priechodov pre cyklistov,
 • zazelenanie trate,
 • vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie na zostávajúcich priecestiach s električkovou traťou s preferenciou električiek, zriadenie kamerového dohľadu na vybraných priecestiach.

Vizualizácie: Hlavné mesto SR Bratislavy