Začína jubilejný 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

627

Asociácia pre mládež, vedu a techniku organizuje krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET, na ktoré srdečne pozýva žiakov so svojimi vedátorskými projektami. Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl z celého Slovenska môžu svoje projekty prihlasovať do 5. októbra (vrátane). 

Vedátorský projekt je výstupom samostatnej bádateľskej činnosti žiaka (často pod vedením učiteľa alebo rodiča), počas ktorej je na dosiahnutie stanoveného cieľa potrebné využiť rôzne pomôcky, techniky a metódy skúmania, zbierania a vyhodnocovania údajov. Žiaci prezentujú svoj projekt formou postera odbornej hodnotiacej komisii individuálne alebo v dvojčlenných tímoch.

Tí najúspešnejší z krajských kôl postupujú na Celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 7. a 8. novembra v Bratislave. Víťazi celoslovenského finále FVAT AMAVET získavajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky a súťaže, kde každoročne zaznamenávajú vynikajúce úspechy.

Krajské kolo pre Bratislavský a Trnavský kraj sa uskutoční dňa 14.10. v Zážitkovom centre vedy Aurelium na Bojnickej 3 v Bratislave.

Podrobné informácie o krajských kolách a registrácia je dostupná na http://www.festivalvedy.sk/.

Zdroj: AMAVET