Záhorská Bystrica skrášľuje ulice

815

Posledné týždne sa počas karantény mestská časť Záhorská Bystrica venovala aj revitalizácii dopadových plôch na detskom ihrisku pri spoločenskom dome. Rodičov prosí, aby dozreli na svoje deti a nedovolili im robiť z dopadovej plochy nové pieskoviská. Miestny úrad momentálne zabezpečuje každý deň dezinfikovanie a údržbu ihrísk a snaží sa ich udržiavať v najlepšom možnom stave.

Rovnako mnoho ulíc mestskej časti je skrášlených krásnymi kvetmi. Konkrétne na Bratislavskej a Hargašovej ulici ako aj Námestí Rodiny. Zároveň obyvateľov mestskej časti prosí, aby nevstupovali do záhonov a nezničili novú výstavbu. Miesta nie sú označené páskami z estetického dôvodu.

Zdroj: Záhorská Bystrica