Záhorská Bystrica získa grant 65 000 eur na obnovu, kultúru a šport

655

Mestské zastupiteľstvo schválilo pre Záhorskú Bystricu grant vo výške 65 000 € na obnovu školského areálu. Týka sa to kompletnej rekonštrukcie ihriska s umelou trávou, a doplnenia prvkov na ihriskách v rámci areálu. Ide aj o exteriérový pingpongový stôl či lezeckú stenu.

Na župnom zastupiteľstve starosta Jozef Krúpa spolu s ostatnými poslancami schválili aj dotáciu 3 000 € na vydanie štvrtého CD spevokolu Bystričan a pridelili aj 4 000 € pre mladých futbalistov MFK Záhorská Bystrica. „Veľmi dôležité je schválenie zámeru BSK na projekt domova pre seniorov v Záhorskej Bystrici. K dispozícii sú prvé vizualizácie, objekt by mal stáť v hornej časti bývalého Elektrovodu,“ približuje mestská časť na sociálnej sieti.

V areáli na Holom vrchu bude tak popri novej škole a škôlke a projekte nájomného bývania, ktoré má pod palcom magistrát, stáť aj zariadenie pre seniorov. „Som rád, že sa na týchto projektoch pracuje a pripravuje prerod nevyužívaného areálu Elektrovodu na plnohodnotný priestor, ktorý bude slúžiť Bystričanom a ich rodinám,“ dodal starosta Jozef Krúpa.

Zdroj: Záhorská Bystrica