Záhradná slávnosť a oslava 25. výročia založenia DSS Rozsutec

684
Záhradná slávnosť a oslava 25. výročia založenia DSS Rozsutec
Záhradná slávnosť a oslava 25. výročia založenia DSS Rozsutec

DSS Rozsutec slúži ľuďom s duševnými poruchami a poruchami správania už 25 rokov. Za to obdobie prešiel kus cesty. V spolupráci so svojím zriaďovateľom, odborom sociálnych vecí Bratislavského kraja, vybudoval životaschopné  zariadenie, do ktorého ľudia radi prichádzajú pre jeho takmer rodinné prostredie a pre  osobný záujem o každého z klientov.

Zamestnanci sa stretli na slávnosti s ľuďmi, ktorí ich 25 rokov sprevádzajú na ceste služby komunite. Klienti a zamestnaci DSS Rozsutec za podporu poďakovali riaditeľke odboru sociálnych vecí BSK PhDr. Maricke Šikovej a vedúcej oddelenia sociálnej pomoci PhDr. Janke Matulovej. Svojou návštevou slávnosť poctil aj starosta mestskej časti Lamač Igor Polakovič, o kultúrny program sa postarali žiaci Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa pod vedením Karin Lukáčovej, DArt. Po dojímavom  umeleckom vystúpení žiakov ZUŠ, ktorí významne prispeli k slávnostnej atmosfére tohto podujatia, bolo pre pozvaných hostí a prijímateľov zariadenia  milou bodkou občerstvenie, ktorému dominovala slávnostná ovocná torta.

V súčasnosti poskytuje DSS Rozsutec sociálnu službu 32 klientom vo forme celoročnej, týždennej a ambulantnej sociálnej služby. Žiadatelia radi vyhľadávajú malú kapacitu tohto zariadenia, lebo už na prvý pohľad oceňujú blízke vzťahy, individuálny prístup a bezprostrednú atmosféru klientov a zamestnancov.

„Názov Rozsutec symbolizuje okrem obľúbeného miesta zakladateľov aj čistotu prírody, námahu z výstupu, radosť, rozlet a objímajúcu slobodu na dosiahnutom vrchole. Keďže zamestnanci denne i v noci, 24 hodín/7 dní v týždni vykonávajú naozaj namáhavú prácu a nie každý deň je prechádzka ružovou záhradou, zariadenie poskytuje mnohé vzdelávania a supervízie, kde si môžu zamestnanci vyjasniť nielen ťažkosti klientov, ale aj svoje vlastné, aby tak voči klientovi znova nastavili podporný vzťah. Od minulého roka zariadenie pracovalo na Transformačnom pláne zariadenia, lebo chceme, aby klienti žili v budúcnosti v komunite v menších domoch tak ako my všetci,“ povedala riaditeľka Magdalena Mihaliková.