Vzdelávanie o alternatívnej komunikácii v Rozsutci

742

Dňa 6. novembra sa v Domove sociálnych služieb Rozsutec, organizácii  v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, konalo zaujímavé školenie na tému Aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb formou alternatívnej komunikácie. Účastníkov vzdelávali lektorky Mgr. Henrieta Heidecker a  Mgr. Katarína Nemčíková zo zariadenia Maják, n.o. Vzdelávanie pre účastníkov z viacerých sociálnych zariadení zo západného Slovenska zabezpečila Slovenská únia podporovaného zamestnávania pod vedením PhDr. Viery Záhorcovej v rámci Národného projektu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.  

Maják n.o., sídliaci  v Zdobe pri Košiciach, je  jedinečným zariadením pre ľudí s viacnásobným postihnutím na Slovensku. Účastníci seminára sa dozvedeli potrebné informácie, ako pracovať s prijímateľom, ktorý je nepočujúci, nevidiaci a nerozprávajúci zároveň a pre neho dotyk predstavuje jediný komunikačný kanál s okolitým svetom. Kontakt s takýmto prijímateľom postaví každého pracovníka sociálnych služieb pred úplne nové situácie. Častokrát si to preto vyžaduje zmenu postupov a hľadanie novej cesty, ako sa prijímateľom prispôsobiť. Zamestnanci sociálnych zariadení dostali odporúčania, ako jemne skúšať a spoznávať človeka, ako spoznávať hranice a akým spôsobom prijímateľov s takýmto ťažkým zdravotným postihnutím podporovať v postupe dopredu. Dostali príklady a ukážky komunikačných techník, ako cez rôzne symboly môžu prepojiť konkrétnu činnosť, a následne tieto symboly zamieňať za posunkové slová. Spoločne si uvedomili, že táto práca je náročná a zamestnanci musia byť veľmi pokorní a vnímaví voči človeku oproti nim.