Zákaz kladenia ohňa v lesoch stále platí

6143

Zákaz kladenia ohňa v lesoch a ich ochrannom pásme (50 metrov od hranice lesa) stále platí.

Dodržujme ho, a počas prítomného sucha sa správajme k prírode zodpovedne.

Počas tejto doby sa zakazuje zakladať oheň – aj na vyhradených ohniskách v lese, fajčiť alebo používať otvorený plameň na lesnom pozemku, vypaľovať porasty, odhadzovať horiace predmety.

Zdroj: FB