Základná škola Fándlyho v Pezinku sa zapojila do vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov

1244

Viac ako tretina žiakov na základných školách má problémy s učením, prípadne správaním. Na základnej školy Fándlyho v Pezinku sa rozhodli s týmito deťmi intenzívne pracovať a podporiť ich rozvoj. Pomôže im v tom vzdelávací program Škola inkluzionistov, ktorý realizuje Nadácie pre deti Slovenska v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? Pezinská škola sa dostala do desiatky škôl z celého Slovenska, ktoré sa budú vzdelávať v oblasti inklúzie a integrácie.

Na ZŠ Fándlyho vznikol inkluzívny tím zložený z 9 asistentov, 2 psychologičiek, špeciálnej a sociálnej pedagogičky. V pondelok 25. októbra sa na škole začala prvá zo série siedmich prednášok zameraných na inklúziu.

„Dieťa so znevýhodneným nie je problém, ale naopak možnosť, ktorá vytvára inakosť a krásu tohto sveta. Každý tréning predstavuje päťhodinové vzdelávanie, ktoré nemôže obsiahnuť celú šírku a hĺbku problémov. Ide o podporu ľudí a škôl, aby získali od nás know how, a aby sa naučili spolupracovať, rozdeliť si úlohy, rovnako rozumeli tomu, čo chcú robiť v danej škole,“ vysvetlila lektorka Nadácie pre deti Slovenska Michaela Bubelíniová.

Na ZŠ Fándlyho v Pezinku majú integrovaných 60 detí. Ďalších sto trpí rôznymi poruchami učenia, koncentrácie či správania a potrebujú individuálny prístup. Pandémia a dištančný spôsob výučby situáciu ešte zhoršil. Škola verí, že zmena prístupu a spôsobu učenia pomôže všetkým deťom na škole, aby napredovali.

„Chceme sa čo najviac vzdelávať v tejto oblasti, vyjsť deťom v ústrety a naučiť sa ako s nimi pracovať, ako podchytiť zmeny v správaní či učení a pomôcť im, aby boli šťastné. V tomto školskom roku nám na prvom stupni vďaka práci školskej špeciálnej pedagogičky a vedúcej inkluzívneho tímu Márie Neurath pribudol nový predmet – Osobnostný a sociálny rozvoj. Deti sa na ňom učia komunikovať, spolupracovať, vyjadrovať emócie, odpúšťať si, teda pracovať v kolektíve so správne zvládnutými emóciami,“ povedala riaditeľka ZŠ Fándlyho  Monika Hlúšková.

Hlavné ciele vzdelávacieho programu zhrnula jeho lektorka takto: „Úspechom je keď škola zmení svoj náhľad a postoj, keď si uvedomí, že je v poriadku, keď do nej prichádzajú rôzne deti so znevýhodneniami. Berie to ako výzvu a chce s takýmito deťmi pracovať, aby im pomohla nájsť to, najlepšie v sebe a mohli žiť čo najkvalitnejší život.“

Zdroj: MČ Pezinok