Zariadenie CSS na Javorinskej sa nesie v názve „byť jeden druhému darom“

577

Zariadenie CSS na Javorinskej sa nesie v názve „byť jeden druhému darom“. Počas dňa otvorených dverí, ktoré sa konalo začiatkom júna tiež chceli byť darom pre pozvaných hostí. Po dlhých covidových opatreniach riaditeľka zariadenia Beáta Dúczová sprostredkovala informáciu zariadeniam a praktickým školám o dni otvorených dverí, čím pre nich otvorili bránu a srdce zariadenia.

Akcia sa uskutočnila, aj s cieľom priblížiť sociálne služby poskytované v CSS Javorinská širšej verejnosti, najmä potenciálnym záujemcom o poskytovanie sociálnych služieb. Dňa otvorených dverí sa zúčastnili študenti niektorých praktických škôl, prijímatelia iných zariadení sociálnych služieb, bývalí prijímatelia i niektorí rodičia, starí rodičia našich prijímateľov. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý a pestrý program aktivít. Čakalo ich 7 stanovíšť a podľa individuálneho záujmu mali možnosť vybrať si a aktívne sa zapojiť do niektorých z nich. Trpezlivosť si mohli precvičiť pri práci s keramickou hlinou, modelovaním a vytváraním rôznych predmetov.

Nechýbala ani ručná práca tkanie kobercov a pletenie. Exteriér zariadenia zdobí krásna záhrada v nej si mohli vyskúšať prácu a balíčkovanie vypestovaných byliniek, či čajov. K dobrej atmosfére nesmela chýbať hudba, hra na hudobné nástroje, spev a tanec.

Novinkou zariadenia je relaxačná miestnosť snoezelen, kde si mohli oddýchnuť pri relaxačnej hudbe a zažiť farebný svet pomocou optických vlákien, či valca. K zábave patrí, aj dobré jedlo, ktoré si mohli sami pripraviť. Pripravovali sa dekoračne jednohubky, lienky a jedlé muchotrávky, krásne na pohľad a chutné na jedenie. „Veríme, že sa naším návštevníkom páčilo a odišli obdarovaní. O rok sa tešíme na ďalších hostí,“ dodáva zariadenie.