Zastavme násilie: Národná linka pre týrané ženy

1573

Násilie na ženách je najzávažnejšou formou porušovania ľudských práv žien, ich bezpečnosti a osobnej integrity. Počas karantény sa mnoho žien ocitá izolovaných v jednej domácnosti s násilnou osobou.

Národná linka pre ženy zažívajúce domáce násilie zriadila bezplatnú telefonickú linku 0800 212 212 a e-mailovú schránku linkaprezeny@ivpr.gov.sk, kde sa môžu ženy čeliace násiliu písomne obrátiť so svojimi problémami a potrebami. V čase karantény je niekedy bezpečnejšie písať ako telefonovať.

Národná linka prijíma telefonáty 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Zdroj: Zastavme násilie