Železnice SR odhalili železničiarske archívy

1737

Tisícky vzácnych fotografií ležali dlhé roky uložené v archívoch, kde ich strážili Železnice Slovenskej republiky. Našťastie, zachovali sa vo výbornom stave a tak sa nimi môžeme pochváliť.

Pozrite si fotky z histórie traťového hospodárstva. Nájdete tu snímky stavebných zariadení železničného zvršku a detaily mechanizovanej práce. Na obrázkoch sú nové zariadenia, ktoré zlepšujú podmienky prechodu HDV na tratiach alebo využívajú nové materiály.

Rovnako sú tu zobrazené mechanizované spôsoby vykonávania základných, náročných a často opakujúcich sa prác, a tiež prostriedky mechanizácie aplikovateľné pre tento účel.

Spúšťanie novej mostnej konštrukcie na miesto starej, ktorá bola vysunutá na stranu.
Valcovanie novej štrkovej vrstvy.
Žeriav pre vyloženie starých koľajových polí na montážnu základňu.
Pribíjanie podkladníc skrutkami za pomoci pneumatického skrutkovo-maticového kľúča.
Mechanizované zaskrutkovanie koľajových podkladníc.
Prenášanie betónových podvalov.
Zdvihnutie koľajových polí mobilnými žeriavmi pre uloženie na zberný vozík.
Naloženie hotových koľajových polí na vozňovú súpravu vlaku pre pokládku železničného zvršku.
Pokládka koľajových polí na trať medzistaničného úseku.
Podbíjanie novej trate strojnou podbíjačkou.
Pohľad do meracieho vagóna.
Merací vozeň zvnútra.

Zdroj: Železnice SR