Žiaci, ktorí nebudú môcť počas týždňa maturovať, budú mať náhradný termín v apríli

835

Žiaci, ktorí nebudú môcť počas týždňa 15. – 18. 3. absolvovať maturitnú skúšku zloženú z písomného  testu a slohovej práce, budú mať k dispozícii náhradný termín. Ten je pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky určený na 5. až 8. apríla.

Riaditelia stredných škôl v pondelok zabezpečia vyplnenie dotazníkov s informáciou o počte žiakov maturitného ročníka, ktorí sa nezúčastnia na maturitnej skúške. A to zo zdravotných alebo iných dôvodov s cieľom optimálneho zabezpečenia podmienok pre náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v závislosti od počtu žiakov. Uvádza sa to na webe rezortu školstva.

Maturitná skúška tradične pozostáva z písomného testu z vyučovacieho jazyka, cudzieho jazyka a matematiky, zo slohu a z ústnej alebo praktickej časti. Štandardizovaný test a sloh budú maturanti písať od 15. do 18. marca. Na úspešnosť v štandardizovanom teste musí žiak dosiahnuť viac ako 33 percent, v slohu viac ako 25 percent.

V čase maturít ministerstvo školstva odporúča vzdelávať ostatné ročníky dištančnou formou. V tomto školskom roku je na maturitnú skúšku prihlásených 40.390 žiakov.

Zdroj: TASR