Žiaci majú čas na podanie prihlášky na stredné školy do 20. marca

798
Zdroj: BSK

Žiaci majú na podanie prihlášky na strednú školu posledné dni. Prihlášku je potrebné podať do nedele 20. marca. Potvrdili to z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Po novom zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku. Žiak si môže podať prihlášku maximálne na štyri odbory, z toho najviac dva, ktoré si nevyžadujú overenie nadania a talentu a najviac dva odbory, na ktoré sa robia talentové skúšky,“ priblížili z rezortu školstva. Poradie škôl na prihláške, ktoré vyjadruje záujem žiaka, má len informačný charakter pre riaditeľov základných a stredných škôl.

Žiaci majú stále možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú boli prijatí. Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.

Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu či na konzervatória budú v máji. Prijímacie pohovory na stredné športové školy sú naplánované na obdobie od marca do mája. Prvý termín prijímacích pohovorov pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, je stanovený na 2. alebo 3. mája, druhý na 9. alebo 10. mája. Pri odboroch vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, sa uskutoční prvý termín prijímacích pohovorov 4. až 6. mája. Druhý termín bude od 11. do 13. mája.

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach. Prvá fáza, ktorá sa zameriava na overenie športového výkonu, sa uskutoční od 21. marca do 14. apríla pre všetky druhy športov. Druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie – má dva termíny. Prvý je od 4. do 6. mája, druhý od 11. do 13. mája.  

Zdroj: TASR