Žiaci môžu aj v tomto roku využiť Letné školy na upevnenie vedomostí

783

Upevnenie vedomostí a znalostí žiakov, ale aj podpora pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia či z Ukrajiny. To je cieľom takzvaných letných škôl, ktoré sa v nasledujúcich mesiacoch budú organizovať už po tretí raz. Financovanie podporil aj UNICEF. Maximálny peňažný príspevok, ktorý môže škola dostať je 10-tisíc eur.

„Letné školy takto organizujeme už 3. rok po sebe a verím, že tak ako aj po minulé roky, budú mať u škôl, rodičov aj žiakov pozitívnu odozvu, pomôžu žiakom upevniť si potrebné vedomosti a tí využijú leto na spoznávanie nových vecí,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

V minulom roku sa do Letných škôl zapojilo 16-tisíc detí, tento rok by sa počas letných mesiacov malo vzdelávať viac než 20-tisíc žiakov. Využiť túto možnosť môžu všetci žiaci, ktoré si potrebujú upevniť učivo, ale aj žiaci z Ukrajiny či zo sociálne znevýhodneného prostredia. Letné školy budú realizované od 11. júla do 26. augusta. Školy si môžu vybrať termín podľa vlastných potrieb a podľa záujmu žiakov a rodičov. Do výzvy sa môžu zapojiť základné školy, špeciálne základné školy, špeciálne výchovné zariadenia a aj spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku základnej školy. Každá škola môže požiadať o príspevok v maximálnej hodnote 10-tisíc eur, ktoré využije na odmenu pre učiteľov letnej školy, zabezpečenie pomôcok, dopravy či stravného pre žiakov.

„Aj toto je ďalší spôsob, ako sa môžu žiaci prichádzajúci z Ukrajiny rýchlejšie začleniť medzi svojich slovenských rovesníkov,“ doplnil Gröhling.

Do činnosti Letnej školy 2022 sa budú môcť v podporných školách zapojiť tak ako v predchádzajúcich rokoch aj dobrovoľníci, neziskový sektor, komunitné centrá, prípadne aj matky ukrajinských detí. Po ukončení rokovaní s UNICEF rezort školstva v najbližších dňoch zverejní výzvu, elektronickú prihlášku, manuál k výzve a ďalšie podporné materiály pre školy.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR