Žiaci Spojenej školy na Pankúchovej sa zapojili do projektu “Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice”

1177

Spojená škola na Pankúchovej v Bratislave sa zapojila do 17. ročníka celoslovenského projektu “Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice”. Cieľom projektu je zábavnou formou podporiť dobrý a trvalý vzťah ku knihám, knižnici, k čítaniu a k spoznávaniu nového. Škola pripravila program s podtitulom Čitateľské mosty – pretože mosty sú symbolom spojenia.

Žiaci si pripravili krátky program, ktorým priniesli myšlienku, že knihy sú jedinečnými mostami medzi čitateľmi, kultúrami a krajinami. Knihy sú tie ktoré spoločnosť spájajú.

Spojená škola Pankúchova je škola s medzinárodným programom, ktorú navštevujú žiaci rozličných národností a kultúr. Inkluzívnym prístupom podujatia škola zvýraznila akceptovanie princípu, že každé dieťa je prínosom pre ostatných. Podujatia sa zúčastnili všetci žiaci – vyššie ročníky pripravili program mladším žiakom. Zdramatizovali knižné ukážky známych literárnych diel. V programe sa výrazne zrkadlila myšlienka tímovej spolupráce. Spolupráca medzi žiakmi navzájom a tiež medzi žiakmi a učiteľmi bola tým pomyselným mostom, ktorý spája.

Žiaci mladších ročníkov cestovali priestormi školy, kde ich v rôznych častiach čakalo šesť príbehov, každý z iného kraja, z inej krajiny. Navštívili Malého princa vo Francúzsku, Harryho Pottera v Anglicku, Ezopa v Grécku, Dômyselného rytiera Dona Quijota de la Mancha v Španielsku, bratov Grimmovcov v Nemecku aj Maugliho v Indii. Tieto príbehy spájajú čitateľov celého sveta, kniha nepozná hranice. Hranice si nekládli ani tvoriví žiaci, ktorí využili vo svojich divadlách vlastnoručne vyrobené kostýmy, maľované kulisy, nakreslené mapy, vlastné scenáre, či novovytvorené príbehy.

Žiaci prvého stupňa zapojili svoju fantáziu a vyrobili si papierové cestovné pasy, do ktorých si písali a nakresli to, čo videli, čo sa im páčilo a čo sa naučili. „Ešte dlho po predstavení sme počúvali, ako žiaci o projekte diskutujú, tešia sa zo svojich úspechov a vydarených predstavení. Možnosť ukázať svoju tvorivosť a kreativitu využili dokonale. Sebaprezentácia takýmto spôsobom je vítaným prvkom zmysluplného učenia v podporujúcom prostredí, rozširovania všeobecných vedomostí, odhaľovania talentov a prispieva k podpore vzájomnej spolupráce a vytváraniu lepšieho, chápavejšieho sveta v škole aj v spoločnosti,“ dodáva škola.

Zdroj: Spojená škola, Pankúchova 6