Živé námestie pomôže zmierniť prehrievanie Bratislavy

738

Problém prehrievania v mestách bude v budúcnosti len viac akútny. Tieň a chládok budú viac dôležité. Dážď bude navyše vzácnejší, a keď bude pršať, budú to nárazové a veľké dažde.

„Tieto veľké množstvá vody, pôda a vegetácia nedokáže absorbovať za tak krátky čas. Preto musíme „zozbierať“ vodu a vrátiť ju do prírodného systému neskôr,“ približuje Metropolitný inštitút Bratislavy na sociálnej sieti.

LOIDL dosiahne tento efekt kombináciou rôznych prvkov. Návrh LOIDL navyšuje zelené plochy takmer o 30 percent v porovnaní so súčasnosťou. V prípade veľkých dažďov, dokážu čiastočne na okrajoch vodu vypustiť. Väčšina vody však ostane v podzemnom infiltračnom systéme. Dažďová voda sa opäť vráti do obehu cez zem, a neskončí v kanalizácii.

Povrch bude tvorený prirodzene svetlejším kameňom v odtieňoch teplej šedej farby. Je dosť tmavá na to, aby neodrážala svetlo ale dostatočne svetlá, aby odrazila teplo a nepohlcovala ho. Zároveň malé množstvo dažďovej vody môže presiahnuť cez kamennú dlažbu, zatiaľ čo väčšina vody je presunutá do zeme cez vodozádržný systém pod zemou.

„Zachováme všetky stromy, ktoré sú zdravé a skombinujeme ich s novými stromami, lepšie prispôsobenými pre viac tepla a sucha. Plocha so zeleňou sa na námestí rozšíri o tretinu, čo znamená asi 1000 m2 novej zelenej plochy na území Živého námestia oproti súčasnosti. Na každé z troch námestí sa ráta s menšou časťou ihličnatých stromov, ktoré zabezpečia príjemnejší pocit z pobytu aj v období, keď listnaté stromy budú opadané,“ dodáva.

Viac o Živom námestí a víťaznom návrhu, ktorí vzišiel zo súťažného dialógu, si môžete prečítať na www.zivenamestie.sk

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk